Letnji kamp na nemačkom jeziku, Zelištat/ Rumunija: 10.-20. jul 2014.

Kalendar

Nemački na zabavan i kreativan način: Po osam mladih iz Srbije, Hrvatske, Rumunije i Nemačke će se susresti u Zelištatu (Rumunija) na internacionalnom letnjem kampu. Svim učesnicima iz partnerskih zemalja je nemački jezik zajednički. Pored interkulturalne razmene, cilj ovog kampa je da učesnicima između 13 do 15 godina omogući aktivnu upotrebu nemačkog jezika. 

Kako bi učesnicima komunikacija pričinjavala radost, programski će im, između ostalog,  biti ponuđen sasvim specijalan sadržaj: produkcija filma. Tokom nekoliko dana će imati zadatak da zajednički osmisle priču, napišu scenario, naprave kulise i neophodne rekvizite. Učesnici će biti upućeni u snimateljski rad, u rukovanje sa svetlom i zvukom kao i u digitalnu montažu filma. Ovde možete pogledati filmove nastale na kampovima 2012/13. godine.

Dvanaest kvalifikovanih studenta i jedan docent sa Pedagoškog fakulteta iz Ludvigzburga (Katja Holdorf, Ma organizacija i unepređenje jezika) pratiće u kampu filmski projekat i istovremeno proces jezičkog razvoja učesnika. Predavači sa Pedagoškog fakulteta Cirih (dr Björn Maurer, tema: medijsko obrazovanje) i predavači sa Fakulteta Klausenburg (dr Mirona Stanescu, tema: pozorišna pedagogija) daju svoj stručan doprinos iz oblasti filmskog obrazovanja i pozorišne pedagogije.

Pored rada u radionicama, učesnicima će i slobodno vreme, u večernjim časovima, biti ispunjeno   programom, koji podrazumeva kreativne igre i zabavne ponude, organizovane od strane vaspitača iz svake zemlje.  

Mladi učesnici će biti smešteni u višekrevetnim sobama envangelističkog Omladinskog centra, koji se nalazni na idiličnoj lokaciji u Zelištatu. Zelištat se nalazi u južnoj Transilvaniji u blizini grada Sibiu. Transport učesnika je organizovan autobusom iz Hrvatske kroz Srbiju do Rumunije.
(Informacije o Omladinskom centru Zelištat: http://www.seligstadt.ro)

Dolazak u kamp je u četvrtak, 10.07.2014. posle podne. Odlazak iz kampa je u subotu, 19.07.2014. takođe posle podne nakon prezentacije filmova.

Kamp će biti održan pod pokroviteljstvom Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine
Baden-Virtemberg i Fondacije Baden-Virtemberg. Doprinos za učešće iznosi 50€ po učesniku i obuhvata celokupne troškove putovanja, ishrane i smeštaja.

Ovde možete pronaći dalje informacije i prijavni formular.

Za prijavu na kamp molimo Vas da dostavite sledeće dokumente:
• Ispunjen i potpisan prijavni formular
• Fotografiju
elektonski ili poštanskim putem najkasnije do 5. maja tekuće godine na sledeću adresu:

HUMANITARNO UDRUŽENJE NEMACA "GERHARD" SOMBOR
Matije Gupca bb, SRB-25000 Sombor
E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Letnji kamp na nemačkom jeziku, Zelištat/ Rumunija: 10.-20. jul 2014.

Vrh