Dva lica iste sudbine Kulturno nasleđe turistički i privredni potencijal

Udruženje Nemaca Gerhard je u saradnji sa Gradskim muzejom Sombor i depandansom, Muzej Podunavskih Švaba, u četvrtak, 21. marta 2024. realizovalo drugu tribinu u okviru serijala pod nazivom "Dva lica iste sudbine".

Na temu Kulturno nasleđe Podunavskih Švaba govorio je gostujuć predavač Boris Mašić, autor izožbe crkvenog muzeja Podunavskih Švaba i predsednik Nemačkog udruženja „Adam Berenc“ u Apatinu. Gospodin Mašić je 2023. godine za svoje višedecenijske napore u očuvanju kulturne baštine Podunavskih Švaba odlikovan Saveznim krstom za posebne zasluge od strane predsednika SR Nemačke.

Gospodin Mašić je u svom izlaganju predstavio materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe Podunavskih Švaba kao i tradiciju koja je nastala kroz suživot sa drugim narodima. Kulturna baština je tokom vremena prošla kroz mnoge promene, a danas ona čini sastavni deo kulturne baštine Vojvodine i otvara nam mnoge mogućnosti za turistički i privredni razvoj regiona.

Realizacija projekta je omogućena iz budžeta SR Nemačke, a naredno predavanje na temu Suživot Podunavskih Švaba sa drugim narodima u Vojvodini, od naseljavanja do 1. Svetskog rata je četvrtak, 25. aprila 2024. u Muzeju Podunavskih Švaba, Zmaj Jovina bb, Sombor.

Vrh