Panel diskusija Kulturno nasleđe Podunavskih Švaba u Vojvodini

Kalendar

U okviru serijala panel diskusija „Dva lica iste sudbine“ HUN Gerhard u saradnji sa depandansom Gradskog Muzeja Sombor, Muzejem Podunavskih Švaba Vas pozivaju u četvrtak, 21. mart 2024. u 18 časova na predavanje Borisa Mašića, autora stalne postavke Crkvenog muzeja Podunavskih Švaba na temu „Kulturno nasleđe Podunavskih Švaba u Vojvodini“. Realizacija programa je omogućena uz prijateljsku podršku iz budžeta Vlade SR Nermačke.

Serijal panel diskusija „Dva Lica iste Sudbine“, obrađuje paralele u sudbinama dva naroda: Podunavskih Švaba i kolonista, koji su naselili region Vojvodine nakon 1945. godine. Osim toga, diskusije treba da skrenu javnosti pažnju na ulogu novodoseljenika u očuvanju kulturnog nasleđa kulture Podunavskih Švaba. Pozivamo sve zainteresovane, koji pozitivnim premerima sinergije ova dva naroda žele da obogate naš program, da podele svoja iskustva sa nama.

Panel diskusija Kulturno nasleđe Podunavskih Švaba u Vojvodini

Vrh