Kursevi za decu

Kursevi

Kursevi za decu

Kurs: Igraonica 1 za predškolsku grupu
Uzrast: Od 5 do 7 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Pocetni kurs uz igru, ples, muziku itd., za decu bez predznanja.
Cilj: Pristup ucenju nemackog jezika kroz igru.

Kurs: Igraonica 2
Uzrast: Od 8 do 10 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Pocetni kurs uz igru, ples, muziku itd. za decu bez predznanja
Cilj: Pristup ucenju nemackog jezika kroz igru, prakticnu upotrebu osnovnih jezickih konstrukcija.

Vrh