Kursevi za decu

Kursevi

Kursevi za decu

Igraonica za decu vrtićkog uzrasta
Uzrast: Od 4 do 6 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Početni kurs uz igru, ples, muziku itd., za decu bez predznanja.
Cilj: Pristup učenju nemačkog jezika kroz igru.

Trajanje: 32 časa od 90 minuta, septembar do maj/jun
Termin: jednom nedeljno (subotom)

Za više informacija o samom kursu, tačnim terminima, cenama i načinu plaćanja, obratite se telefonski na +381 (0)66 6 431 870 

 

Nemački za decu od 1. do 4. razreda osnovne škole
Uzrast: Od 7 do 10 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Pocetni kurs uz igru, ples, muziku itd. za decu bez predznanja
Cilj: Pristup učenju nemačkog jezika kroz igru, praktičnu upotrebu osnovnih jezičkih konstrukcija.

Trajanje: 64 časa od 90 minuta, septembar do maj/jun
Termin: dva puta nedeljno

Za više informacija o samom kursu, tačnim terminima, cenama i načinu plaćanja, obratite se telefonski na +381 (0)66 6 431 870

Vrh