Nekadašnji saradnici

O nama

Nekadašnji praktikanti

 • Gabrijela Bogišic
 • Jelena Horvat
 • Timea Nad
 • Renata Plac
 • Lenke Kocsis
 • Marijana Vukobratovic
 • Dejan Leskur
 • Davor Šmalc
 • Katarina Kosovac
 • Mane Jancic
 • Danijela Došen 
 • Nataša Sarapa
 • Anja Golub
 • Tamara Vukovic
 • Ištvan Molnar Keri

Nekadašnji saradnici iz Instituta za odnose sa inostranstvom

Koordinatori Instituta za kulturu 

 • Peter Krazer

 Menadžeri za kulturu

 • Davorka Kopilovic
 • Anne Taihirovic
 • Tina Oparnica
 • Sara Delinger-Parcetic
 • Laura Braun
Asistenti za kulturu
 • Klara Oberajter
 • Sofija Dorotic
 • Agneza Janovic
 • Katarina Kosovac 
 • Danijela Došen
 • Tamara Vukovic
 • Sara Fuchs
Projektni koordinatori
 • Tamara Vukovic
Vrh