Serijal panel diskusija Dva lica iste sudbine

Kalendar

HUN Gerhard u saradnji sa depandansom Gradskog Muzeja Sombor, Muzejem Podunavskih Švaba Vas pozova na serijal panel diskusija „Dva Lica iste Sudbine“, koji će obraditi paralele u sudbinama dva naroda: Podunavskih Švaba i kolonista, koji su naselili region Vojvodine nakon 1945. godine. Osim toga, diskusije treba da skrenu javnosti pažnju na ulogu novodoseljenika u očuvanju kulturnog nasleđa kulture Podunavskih Švaba. Pozivamo sve zainteresovane, koji pozitivnim premerima sinergije ova dva naroda žele da obogate naš program, da podele svoja iskustva sa nama.

Prva diskusija je zakazana za četvrtak, 29.02.2024. u Muzeju Podunavskih Švaba sa početkom u 18.00 h. O izazovima i ulozi potomaka kolonista pri nastanku stalne postavke Muzeja Podunavskih Švaba će govoriti Milka Ljuboja, muzejska savetnica – istoričarka kao i Miroslava Ćaćić, kustoskinja istoričarka.

Preliminarni program

Četvrtak, 29. februar 2024.: Izazovi i uloga potomaka kolonista pri nastanku stalne postavke Muzeja Podunavskih Švaba

Milka Ljuboja, muzejska savetnica - istoričarka

Miroslava Ćaćić, Kustoskinja istoričarka

 

Četvrtak, 21. mart 2024.: Kulturno nasleđe Podunavskih Švaba u Vojvodini

Boris Mašić, autor stalne postavke Crkvenog muzeja Podunavskih Švaba

 

Četvrtak, 25. april 2024.: Suživot Podunavskih Švaba sa drugim narodima u Vojvodini, od naseljavanja do 1. Svetkog rata

doc. dr Attila Pfeiffer, docent na katedri za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet Novi Sad

 

Četvrtak, 23. maj 2024.: Socijalne promene za vreme svetskih ratova u Vojvodini

Prof. dr Mihael Antolović, Redovni profesor za modernu istoriju na Pedagoškom fakultetu, Univerzitet Novi Sad

 

Četvrtak, 24. oktobar 2024.: Sudbina Podunavskih Švaba u delima Nenada Novaka Stefanovića

Nenad Novaka Stefanović, pisac

 

Četvrtak, 21. novembar 2024.: Perspektiva pomirenja između Podunavskih Švaba i većinskog stanovništva

dr Zoran Janjetović, istoričar

 

Realizacija programa je omogućena uz projateljsku podršku iz budžeta Vlade SR Nermačke.

Serijal panel diskusija Dva lica iste sudbine

Vrh