Pravila ponašanja za vreme realizacije ispita

DaF

Poštovani ispitanici,  

Vaša je odgovornost da procitate i razumete sledeca pravila. Pravila utvrduju kako se morate ponašati tokom ucešca na ispitu TestDaF i obaveštavaju Vas o posledicama koje ce nepoštovanje istih povuci za sobom.  

1.   Ispitanici moraju na testiranju prikazati važecu licnu kartu ili putnu ispravu. Licna karta ili putna isprava moraju odgovarati onom dokumentu koji je bio upotrebljen za prijavu ispita. Ispitanicima bez važece isprave nece biti dozvoljeno ucešce na ispitu TestDaF.

2.   Ispitanici koji dodu na ispit nakon podele ispitnog materijala nece moci da ucestvuju na ispitu.  

3.   Ispitanicma nije dozvoljeno da nakon zauzimanja svog mesta napuste prostoriju u kojoj se ispit realizuje.  U pauzi, nakon ispitnog dela „Razumevanje govora", može se otici do toaleta. Osim toga, napuštanje ispitne prostorije je moguce samo pod pratnjom u izuzetnim slucajevima. Konacnu odluku o tome donosi ispitna komisija. Izgubljeno vreme ispita se ne može nadoknaditi.  

4.   Ispitanici za vreme ispita ne smeju kod sebe da imaju nikakve mobilne telefone, pejdžere, CD ili mp3 plejere ni bilo kakve druge elektronske aparate. Ukoliko u ispitnom centru postoji prostorija za cuvanje licnih stvari, kandidati moraju u njoj ostaviti svoje stvari. Ukoliko takva prostorija ne postoji, licne stvari ispitanika moraju biti odložene u ugao prostorije u kojoj se realizuje ispit, a nedostupno ispitanicima.  

5.   Mobilni telefoni i pejdžeri, kao i svi ostali elekrticni aparati moraju za vreme trajanja ispita biti iskljuceni. Ukoliko neki mobilni telefon zazvoni za vreme ispita, njegov vlasnik ce biti iskljucen sa ispita. Ukoliko neko od kandidata pokuša za vreme ispita ili pauze da telefonira, bice iskljucen sa ispita.  

6.   Ispitanici smeju za vreme pauze iz svojih tašni da uzmu samo hranu, pice i pribor za licnu higijenu. Za vreme pauze nije dozvoljena upotreba telefona, beležaka niti recnika, leksikona, enciklopedija i sl.  

7.   Za vreme ispita na stolu ispitanika sme se nalaziti samo licna isprava i hemijska olovka. Ispitanici moraju proveriti da li je njihova hemijska crna.  

8.   Ispitanici ne smeju na ispitu imati nikakve beleške o sadržini TestDaF ispita. Razni ispitni materijali i konceptni papiri moraju na kraju svakog ispitnog dela biti predati osobi koja nadgleda ispit.

Ispitanici moraju za vreme trajanja ispita sve odgovore uneti na za to predvidene formulare. Samo rešenja na ispitnim formularima ce biti ocenjena. Beleške i konceptni papiri nece biti ocenjivani.  

Kada osoba koja nadgleda ispit oznaci kraj ispitnog vremena, ispitanici moraju prestati sa pisanjem. Ispitanici koji nastave da pišu nakon isteka vremena mogu biti iskljuceni sa ispita. Odluku o tome donosi osoba koja nadgleda ispit.

9.   Ispitanici koji ometaju ispit, koriste nedozvoljena sredstva ili pokušavaju da prepišu bice prvo upozoreni. Ukoliko upozoreni ispitanik ne postupi po uputstvu nadležne osobe bice iskljucen sa ispita. U tom slucaju nije moguc povrat kotizacije; ispitanik nece dobiti svedocanstvo.  

10. Ispitanici moraju nakon pauze na vreme da dodu na sledeci deo ispita (vreme odreduje Ispitni centar). Nakon pauze ili prilikom promene prostorije, pre zauzimanja mesta još jednom ce biti izvršena kontrola identiteta ispitanika.  

11. Nakon završetka dela „Usmeno izražavanje" ispitanici su dužni da odmah napuste prostoriju u kojoj se održava ispit. Obavezuju se da sa ostalim ispitanicima ne razgovaraju o sadržajima ispita.

 12. Ispitanici, koji se za vreme ispita osecaju da se sa njima nepravedno postupa ili su nezadovoljni Ispitnim centrom, treba da u roku od 5 dana nakon ispita ulože pismenu žalbu ispitnoj komisiji TestDaF-Instituta.  

13. Ispitanici sa priznatim invaliditetima treba da se obrate Ispitnom centru 2 meseca pre ispita, a svakako da pre isteka roka prijave obaveste osobu odgovornu za realizaciju ispita  kako bi blagovremeno bili ispunjeni neophodni uslovi za ucešce ispitanika na TestDaF ispitu.

 

Dodatne napomene:

I     Na ispit ponesite samo crnu hemijsku olovku.  

II    Osoba, odgovorna za realizaciju ispita  može sakupiti licne isprave ispitanika, kako bi ih ponovno podvrgla proveri. Ukoliko postoji sumnja u identitet ispitanika, obavezni ste da Ispitnom centru dokažete svoj identitet najkasnije u roku od jedne nedelje nakon ispita. TestDaF-svedocanstvo ce Vam biti izdato samo u slucaju da pouzdano možete da dokažete svoj identitet.  

III   Savetujemo Vam da svoje mobilne telefone i druge elektricne aparate (pejdžere, mp3 plejere, iPod, elektronske recnike itd.) ne nosite na ispit.

IV   Teška povreda pravila za ispitanike (npr. falsifikovanje licnih dokumenata, upotreba rucnih skenera ili pokušaj odnošenja ispitnih dokumenata) može dovesti do zabrane ucešca ispitanika na  TestDaF ispit. Odluku o ovome donosi TestDaF-Institut u Hagenu.

 

Iskljucenje odgovornosti

TestDaF Institut ne može da preuzme odgovornost za smetnje u toku ispita prouzrokovane okolnostima koje ne leže u nadležnosti TestDaF Instituta. Ukoliko se ispit ili ocenjivanje ispita ugrozi, usporava ili mora biti prekinut zbog takvih smetnji, bice ucinjeno sve da se normalan tok ispita što pre uspostavi. Odgovornost TestDaF-Instituta se ogranicava na povrat kotizacije ili se - u pojedinim slucajevima - nudi ponavljanje testa u nekom kasnijem terminu.

Snimci koji nisu uspeli iz tehnickih razloga u delu ispita „usmeno izražavanje" („Mündlicher Ausdruck") padaju na teret Ispitnog centra, a u pojedinim slucajevima (neispravna upotreba aparata za snimanje, nepracenje uputstava osobe zadužene za ispit) na teret ispitanika. TestDaF-Institut ne može da preuzme odgovornost za neuspeli tonski snimak.  

 

Ovde možete pogledati Pravilnik TestDaF ispita (TestDaF-Prüfungsordnung.pdf)

Vrh