Kako se saznaje ispitni rezultat

DaF

Ispit TestDaF se ocenjuje fer i objektivno. Vaš kompletan ispitni materijal se nakon ispita šalje na TestDaF Institut u Bohum (Nemacka), kako bi tamo bio ocenjen. To se odnosi i na Vaše odgovore u delu ispita „usmeno izražavanje". Za svaki deo ispita dobijate posebnu ocenu: jednu od tri postojece u sistemu vrednovanja ispita TestDaF (TDN 3, 4 ili 5). Najveca ocena koju možete da ostvarite je TDN 5, a najmanja TDN 3. Ispod najniže ocene se ne vrši kategorizacija, s obzirom da niži nivo od TDN 3 nije dovoljan za komunikaciju u okviru akademskog obrazovanja. U tom slucaju na svedocanstvu je naznaceno „unter TDN 3" (ispod TN 3).

Na osnovu postignutog nivoa možete videti, koje su Vaše jace, a koje su eventualno slabe strane u aktivnoj upotrebi nemackog jezika. Na taj nacin cete znati u kojim jezickim veštinama morate da poboljšate svoje znanje. Na TestDaF svedocanstvu koje ce Vam Vaš TestDaF ispitni centar dostaviti oko 6 nedelja nakon ispita, bice navedene cetiri ocene, za svaki deo ispita po jedna. Ne postoji jedna zbirna ocena i iz tog razloga ispit ne možete „položiti" ili „pasti". Ispit možete ponavljati koliko god puta želite, ali se za to morate uvek dobro pripremiti.

Vaše rezultate u "pismenom i usmenom izražavanju" pregledaju posebno obuceni ispitivaci na osnovu utvrdenih kriterijuma. Vaši rezultati u delovima "citanje" i "slušanje" se pregledaju mašinski tj. pomocu skenera. Samo se kratki odgovori ispitnog dela "slušanje" i to zadaci 1 i 3 pre toga ocenjuju od strane strucnih ispitivaca. Na osnovu takvog vrednovanja sabira se broj tacnih odgovora. Koju ocenu cete dobiti u delovima ispita "citanje" i "slušanje" zavisi od broja tacnih odgovora.

Dalje informacije cete pronaci na sledecim linkovima:

Kako se Vaši ispitni rezultati ocenjuju?

Ukoliko u „usmenom izražavanju" ostvarite nivo 5 pokazali ste, da se jezicki dobro izražavate u razlicitim situacijama u akademskoj svakodnevnici, tj. da se aktovno možete ukljuciti u predavanje i da oko nekog problema možete da zauzmete stav uz odgovarajuce obrazloženje.  

Ukoliko na ispitnom delu „pismeno izražavanje" ostvarite nivo 4, pokazali ste, da umete da napišete razumljiv tekst, koji doduše ima poneke nedostatke, npr. greške ili nema dobru strukturu.

Ukoliko na ispitnom delu „slušanje" ostvarite nivo 3 pokazali ste da u svakodenvnim situacijama npr. u razgovoru na fakultetu razumete njegov sadržaj, ali da biste imali problema sa razumevanjem predavanja.

Ukoliko ostvarite nivo 3 u jednom ili više ispitnih delova, to znaci, da treba da poboljšate svoje jezicke veštine pre nego što otpocnete studije u Nemackoj.

 

Nakon ispita

Po pravilu Vaš TestDaF centar ce Vam 6 nedelja nakon ispita dostaviti Vaše svedocanstvo. Ni TestDaF-Institut ni Ispitni centar Vam ne mogu saopštiti ispitne rezultate pre izdavanja svedocanstva. Cim budemo imali rezultate, Ispitni centar ce Vas obavestiti o tome.

Ukoliko se prijavljujete za studije, fakultetima pošaljite samo kopiju Vašeg svedocanstva. Original dajete na uvid tek prilikom upisa.  

Na Vaš pismeni zahtev TestDaF-Institut ce Vam izdati drugi primerak Vašeg svedocanstva. Molimo Vas da u pismenom zahtevu navedete Vaše ime, prezime, broj ucesnika, datum ispita i ispitni centar u kom ste polagali ispit. Izdavanje duplikata iznosi 20,00€.  

TestDaF-Institut može Vaše podatke i rezultate ispita anonimno da upotrebi u istraživacke svrhe.  

Ukolko se nakon ispita ustanovi da rezultat Vašeg ispita nije nastao na regularan nacin, ispitni odbor TestDaF-Instituta Vam može poništiti svedocanstvo. U tim slucajevima ce fakulteti u Nemackoj biti obavešteni o poništenju Vašeg svedocanstva i pokušaju prevare.  

Primedbe na rezultat ispita možete dostaviti pismenim putem ispitnom odbou TestDaF-Instituta u roku od cetiri nedelje od prijema rezultata.

Vrh