Zadaci i ciljevi

O nama

Kuca

Zadaci i ciljevi – čime se bavimo?

 

  1. Jačanje identiteta nemačke nacionalne zajednice

Kroz obrazovanje

● kursevi nemačkog jezika za sve starosne grupe, od dece u uzrastu od 5 godina

● internacionalni jezički kursevi TestDaF i ispite Goethe instituta

 

Kroz rad sa decom i mladima

● Radionice i obuke na razne teme npr. pozorište, mediji itd.

● Obeležavanje praznika vezanih za nemačku kulturu npr. Sv. Martin, Božić, karneval, Uskrs

● Letnji kampovi za decu i mlade

 

Kroz negovanje tradicije Podunavskih Švaba

● Negovanje materijalnog i nematerijalnog nasleđa Podunavskih Švaba

 

Kroz obradu istorije Podunavskih Švaba

● Savremena i moderna prezentacije tradicije Podunavskih Švaba  

● Književne večeri, izložbe, izdavaštvo

● Pomoć u genealoškim istraživanjeima i pronalasku arhivske građe

● Podizanje spomen obeležja Podunavskim Švabama

● Kordinacija u stručnim temama

 

  1. Humanitarna pomoć

● Organizacija i podela paketa pomoći za stare i nemoćne pripadnike nemačke zajednice

● Posredovanje donacija neprofitnim i humanitarnim organizacijama

 

  1. Jačanje civilnog društva i rad sa multiplikatorima

● Obuke za nastavnike nemačkog jezika

● Obuka mladih u oblasti upravljanja projektima u kulturi i obrazovanju

● Radionice i obuke sa različitim temama

 

  1. Saradnja i umreženost

● nacionalna saradnja sa obrazovnim, kulturnim i omladinskim organizacijama kao i sa manjinskim zajednicama

● internacionalna saradnja sa organizacijama na nemačkom govornom području kao i u zemljama Jugoistočne Evrope

● Kontakti sa zajednicom Podunavskih Švaba u celom svetu

 

Vrh