Kako se možete pripremiti za ispit ?

DaF

Ukoliko ste se odlucili za polaganje ispita TestDaF treba da imate dobro znanje nemackog jezika. TestDaF-Institut Vam preporucuje najmanje 700 casova nemackog jezika. Bolje je ukoliko ste vec imali oko 1.000 casova. S obzirom da TestDaF  proverava pre svega znanje nemackog jezika neophodno za studije na fakultetima u Nemackoj, nivo Vašeg znanja bi trebao biti na srednjem, ako ne i na višem nivou. Pre svega se ocenjuje da li razumete naucne tekstove (kroz citanje ili slušanje) i da li se možete ukljuciti u komunikaciju u okviru predavanja i u akademskoj svakodnevnici (pismeno i usmeno izražavanje). Vaša komunikativna kompetencija je dakle važnija od reprodukcije npr. gramatickih pravila i struktura. Važno je da se upoznate sa formatom TestDaF ispita. Za to Vam nudimo mnoge mogucnosti za vežbu.

Za ispit TestDaF postoje uputstva i saveti (Hinweise und Tipps), koji Vam mogu olakšati samostalnu pripremu, bez ucešca na pripremnom kursu. Uputstva se odnose na modele ispita 02 i 03. Oba modela možete kao primere ispita pogledati na internetu ili skinuti sa naše webstranice (Modellsatz 01, Modellsatz 02). Ovi testovi se mogu odštampati kao dokumenti, a zvucni zapisi snimiti. Na ovaj nacin cete se upoznati sa ispitnim zadacima i saznati šta Vas na ispitu ocekuje.

Raspitajte se u Vašem ispitnom centru da li se kod njih ili u nekoj obližnjoj instituciji održavaju pripremni kursevi. Adrese i kontakt osobe cete pronaci ovde. Mnogi Goethe-Instituti takode nude ispit TestDaF. Tamo na srednjim i višim kursevima ili na pripremnim kursevima za ispit TestDaF možete poboljšati svoje znanje nemackog jezika.

DUO (Deutsch-Uni Online) nudi online pripremni kurs „uni-deutsch TestDaFtraining". Sa treningom za TestDaF (TestDaFtraining) se možete ciljano pripremiti za ispit. Iskusni mentori ce sa Vama vežbati na originalnim primerima i sa Vama ce realizovati pravi probni ispit TestDaFt. Osim toga, postoji 4 intenzivni kurs koji traje 4 nedelje. Dalje informacije u vezi rezervacije mesta cete pronaci ovde. DUO je ponuda nastala kao rezultat saradnje Univerziteta Ludwig-Maximilian iz Minhena i TestDaF-Instituta. Informacije u vezi  DUO-a pronadite na sledecoj internet stranici: www.deutsch-uni.com

TestDaF-zadatke za vežbu možete poruciti na sledecoj internet stranici: www.godaf.de

 

Vrh