Šta je TestDaF?

DaF

TestDaF (Test nemackog kao stranog jezika) je internacionalno priznati ispit kojim se testira poznavanje nemackog jezika za one koji ga uce kao strani jezik, a žele da studiraju u Nemackoj ili da dobiju internacionalno priznatu potvrdu o aktivnom poznavanju nemackog jezika. Ova potvrda može da se koristi prilikom zapošljavanja u firmama i institucijama koje saraduju sa zemljama nemackog govornog podrucja ili sa ispostavama inostranih firmi u Srbiji. 

Ispit TestDaf koncipira se i ocenjuje na Institutu TestDaF u Hagenu, a realizuje se u citavom svetu, u 96 zemalja na 450 licenciranih centara za testiranje. Svi ispitanici dobijaju iste zadatke, a njihove odgovore pregledaju specijalno obuceni ispitivaci.

Ispitni rezultati iskazuju u sledeca tri stepena poznavanja jezika:

TestDaF nivo 5 (TDN 5)

TestDaF nivo 4 (TDN 4)

TestDaF nivo 3 (TDN 3)

Ovi stepeni odgovaraju nivoima od B 2 do C1 Zajednickog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope. 

Film o ispitu TestDaF (DE)

Molimo Vas da pre prijave na ispit detaljno procitate sve informacije o ispitu TestDaF. Za Vaša eventualna pitanja Vam licencirani ispitni centar HUN Gerhard stoji na raspolaganju. Sa TestDaF Institutom u Hagenu Vam želimo uspešnu pripremu i polaganje ispita, kao i da se Vaša želja za studiranjem ili radom na nemackom govornom podrucju uskoro ostvari.

Vrh