Kursevi za odrasle

Kursevi

Kurs: Kurs nemackog jezika A1

Uzrast: Odrasli
Preduslovi: Bez predznanja ili minimalno znanje (A0 - A1.1)
Opis kursa: 
Uci se razumevanje i upotreba svakodnevnih izraza i jednostavnih recenica, koje za cilj imaju zadovoljavanje konkretnih potreba. Polaznici kursa predstavljaju sebe i druge, postavljaju drugima licna pitanja - npr. gde žive, koje osobe poznaju ili koje predmete imaju - i uce da odgovaraju na pitanja ovog tipa. Po završetku kursa polaznici mogu da se sporazumevaju jednostavnim recenicama, ukoliko partneri u razgovoru govore polako i jasno i ukoliko su spremni da pomognu.
Cilj: Nivo A1

Kurs: Kurs nemackog jezika A2
Uzrast: Odrasli
Preduslovi: Znanje na nivou A1
Opis kursa: 
Na kursu se uci razumevanje i upotreba cestih izraza iz oblasti koje su medusobno bliske (npr. davanje informacija o osobi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina). Naucicete da se sporazumevate u jednostavnim, rutinskim situacijama u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija, te poznatim i uobicajenim stvarima. Na kraju kursa moci cete da opišete svoje poreklo i školovanje, neposrednu okolinu i predmete vezane za zadovoljavanje neposrednih potreba.
Cilj: Nivo A2

Kurs: Kurs nemackog jezika B1
Uzrast: Odrasli
Preduslovi: Znanje na nivou A2
Opis kursa: 
Na ovom kursu cete nauciti da razgovarate na temu posao, škola, slobodno vreme itd. Naucicete da savladate najcešce situacije, koje Vas mogu zateci na putovanjima po nemackom govornom podrucju. Po završetku kursa cete moci da se na jednostavan i smislen nacin izražavate o poznatim temama i licnim interesovanjima, da izveštavate o iskustvima i dogadajima, opišete snove, ocekivanja i ciljeve i da dajete kratka obrazložanja i objašnjenja o svojim shvatanjima i planovima.
Cilj: Nivo B1

Kurs: Kurs nemackog jezika B2
Uzrast: Odrasli
Preduslovi: Znanje na nivou B1
Opis kursa:
Po završetku kursa moci cete da razumete sadržaj kompleksnijeg teksta o konkretnim i apstraktnim temama, te da pratite strucne diskusije iz vaše struke. Moci cete da se sporazumevate spontano i tecno, tako da cete bez vecih napora moci da vodite razgovor sa osobama koje govore nemacki jezik kao maternji. Naucicete da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da zauzmete stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke razlicitih cinjenica.
Cilj: Nivo B2

Vrh