Letnji kamp za mlade „Grenzen überwinden, Zukunft gestalten“

Kalendar

Goethe-Institut (GI) i Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) organizuju, u saradnji sa Savezom odmladinskih udruženja nemačke nacionalne zajednice (BJDM) deseti internacionalni letnji kamp na nemačkom jeziku za mlade u uzrastu od 14 do 17 godina. Letnji kamp će biti realizovan od 09.07.2024. (dan dolaska učesnika) do 20.07.2024. (dan odlaska učesnika) iz Agrykola u Varšavi.

Ciljevi letnjeg kampa su:

  • Poboljšanje znanja nemačkog jezika kod učesnika
  • Unapređenje medijske pismenosti učesnika
  • Upoznavanje sa vrednostima i aktuelnim temama vezanim za kreiranje zajedničkog života na teritoriji Evrope: demokratska participacija, sloboda izražavanja mišljenja, socijalni angažman, participacija civilnog društva, uloga medija, popularizam, migracija, različitost
  • Bavljenje pitanjem sopstvenog identiteta
  • Jačanje socijalnih kompetencija

Kamp će okupiti ukupno 70 mladih, u uzrastu od 14 do 17 godina iz 12 različitih zemalja, zainteresovanih za kulturu nemačke nacionalne zajednice.

Program letnjeg kampa se sastoji od nastave nemačkog jezika kroz rad na projektu i učešća u radionicama u okviru kojih će učesnicima biti prenete metodičke i sadržinske kompetencije. Mladi će biti podeljeni u pet grupa koje će voditi po jedan voditelj radionice. Na kraju letnjeg kampa, sve grupe će prezentovati rezultate svojih projekata uz prisustvo političkih predstavnika iz Nemačke i Poljske

U okviru kampa mladima stoje na raspolaganju razni kulturni i sportski sadržaji, koji će upotpuniti internacionalni karakter programa. Radni jezik kampa je nemački; učesnici moraju da vladaju nemačkim jezikom minimalno na nivou A2.

Uslovi za prijavu učesnika:

  • Starost: 14-17 godina
  • Poznavanje nemačkog jezika: minimalno na nivou A2
  • Broj raspoloživih mesta je podeljen po zemljama učesnicama (Za mlade iz Srbije predviđeno je ukupno 6 mesta za učešće)

Kotizacija za učešće: 150,00 EUR po učesniku/ci (Kotizacijom su pokriveni troškovi putovanja, ishrane, smeštaja i celokupnog programa)

Prijava: Za prijavu je neophodno da pošaljete popunjeni prijavni formular do 24.03.2024. na sledeću adresu:

HUN "Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

E-Mail: st.gerhard@mts.rs, gittel@ifa.de

Tel/Fax: +381- 25 43 18 70

Rok prijave učesnika:

Do popunjavanja raspoloživih mesta.

Letnji kamp za mlade „Grenzen überwinden, Zukunft gestalten“

Vrh