Konkurs za medijske asistente u okviru prekograničnog letnjeg kampa na nemačkom jeziku u Bačkom Monoštoru

Kalendar

POZIV MEDIJSKIM ASISTENTIMA

 

Prekogranični filmski letnji kamp na nemačkom jeziku u Bačkom Monoštoru, 22. jul - 3. avgust 2017.

 

Dragi mladi,

Dragi dosadašnji učesnici kampa,   

ovim raspisujemo konkurs za 4 asistenta iz redova dosadašnjih učesnika Prekograničnih letnjih kampova na nemačkom jeziku sa temom „Produkcija kratkometražnog filma".  

Preduslov za prijavu:

-        Kandidati moraju biti punoletni;

-        Kandidati su učestvovali  na jednom od dosadašnjih kampova.   

Zadaci medijskih asistenata su saradnja i podrška filmskim grupama uz konsultaciju i dogovor sa dramskim pedagozima i medijskim referentima iz Nemačke.   

Učešće na kampu od 22. jula - 3. avgusta 2017. je za asistente bez ikakve novčane nadoknade. To znači, da ćemo preuzeti troškove Vašeg putovanja (od mesta organizovanog prevoza), kao i troškove Vašeg boravka i ishrane za vreme realizacije programa. Sve dalje informacije ćemo Vam blagovremeno dostaviti.   

Ukoliko želite da se prijavite, pošaljite Vaše motivaciono pismo na nemačkom jeziku, sa razlozima za ponovno učešće na kampu, najkasnije do ponedeljka, 10. jula 2017. na e-mail adresu našeg Udruženja: st.gerhard@mts.rs 

Radujemo se Vašim prijavama!


Vrh