Završna manifestacija prekograničnog letnjeg kampa na nemačkom jeziku

Kalendar

Ovim Vas u nedelju, 22. avgusta sa početkom u 18.00 časova srdačno pozivamo na završnu manifestaciju Prekograničnog kampa cirkus TALENTum, koji se od 15. do 24. avgusta 2021. održava u Kampiralištu Crvenog Krsta u Bačkom Monoštoru. Kamp je ove godine okupio dvadeset učesnika iz Mađarske, Nemačke, Hrvatske i Srbije koji su u okviru radionica u oblasti plesa, žongliranja i akrobatike sa iskusnim cirkusnim pedagozima iz Nemačke pripremili  program na koju Vas srdačno pozivamo.

Završna manifestacija prekograničnog letnjeg kampa na nemačkom jeziku

Vrh