Saopštenje o novom Predsedništvu Humanitarnog Udruženja Nemaca „Gerhard“

Kalendar

U četvrtak, 11. aprila 2019. godine, održana je vanredna skupština Udruženja Nemaca „Gerhard“. Na skupštini je, za novog predsednika Udruženja, izabran gospodin Petar Rang, dok će funkciju potpredsednika Udruženja vršiti gospodin Mihael Plac. 

Članovi Predsedništva: 

• Petar Rang, predsednik 

Rođen je 1968. godine u Bačkom Monoštoru. Po zanimanju je vozač saniteta. Govori srpski, nemački i engleski jezik i već je nekoliko godina član Predsedništva. Pored toga, učestvuje u svim aktivnostima Udruženja, posebno u onim vezanim za organizaciju i raspodelu humanitarne pomoći. 

• Mihael Plac, zamenik predsednika

Rođen je 1978. godine u Somboru. Po zanimanju je Magistar poljoprivrednih nauka i govori srpski, nemački i engleski. Trenutno je zaposlen kao šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj u Gradskoj upravi Grada Sombora. U poslednje četiri godine (2014-2018) bio je zamenik predsednika Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine i, samim tim, aktivan u radu Nacionalnog Saveta. Njegovim zalaganjem poboljšana je javna slika i pozicija nemačke nacionalne manjine.

• Danijela Došen, član Predsedništva

Rođena je 1996. godine u Somboru. Trenutno studira na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i govori srpski, nemački i engleski. Od 2017. godine je aktivna u Udruženju; prvo kao ifa-asistent za kulturu, a nakon toga, od 2018. godine, kao EU-praktikantkinja. U tom periodu usavršavala se u radu u oblastima kulture i projektnog menadžmenta. Poseban akcenat na njenom radu u Udruženju je u oblastima pedagogije i rada na projektima. 

• Tamara Vuković, član Predsedništva

Rođena je 1991. godine u Somboru. Završila je master studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i govori srpski, nemački i engleski jezik. Od 2018. godine je aktivna u Udruženju; prvo kao ifa-asistent za kulturu, a nakon toga, od 2019. godine, kao EU-praktikantkinja. U tom periodu usavršavala se u radu u oblastima kulture i projektnog menadžmenta. Poseban akcenat na njenom radu u Udruženju je u oblastima rada sa javnošću kao i rad na razvijanju zajedničkog javnog nastupa nemačke nacionalne zajednice u Srbiji, samim tim i rad na projektima. 

• Mihajlo Veniger, član Predsedništva

Rođen je 1967 u Solingenu (Nemačka). Po zanimanju je elektrotehničar a govori srpski, nemački i engleski. Već nekoliko godina se angažuje u Udruženju na polju promocije i očuvanja nemačke kulture i tradicije u Vojvodini. Od 2014. do 2018. godine je aktivan i u Informacionom odboru Nacionalnog Saveta nemačke nacionalne manjine. 

• Vladislav Turner, član Predsedništva

Rođen je 1963. godine u Somboru. Po zanimanju je diplomirani inženjer mašinstva i govori srpski, nemački i engleski. Trenutno radi kao nastavnik mašinske grupe predmeta u Srednjoj tehničkoj školi u Somboru i kao sudski veštak za oblast mašinske tehnike pri Višem sudu u Somboru. Već nekoliko godina je član Udruženja i aktivno se angažuje u njegovom radu. Od 2014. do 2018. godine je bio član Izvršnog odbora i Odbora za obrazovanje u Nacionalnom Savetu nemačke nacionalne manjine. 

• Ladislav Plac, član Predsedništva

Rođen je 1957. godine u Somboru i po zanimanju je penzionisani autolimar. Govori srpski, nemački, mađarski i engleski. Jedan je od osnivača Udruženja i aktivno se angažuje na polju očuvanja tradicije Podunavskih Švaba, kao i na polju organizacije i raspodele humanitarne pomoći.

 

Zahvaljujemo se na dosadašnjem ukazanom poverenju i radujemo se budućoj zajedničkoj saradnji. 

 Saopštenje o novom Predsedništvu Humanitarnog Udruženja Nemaca „Gerhard“

Vrh