Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika u Rumuniji

Kalendar

Udruženje Nemaca „Gerhard" poziva, u saradnji sa Fondacijom za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg,  deset nastavnika nemačkog jezika iz Srbije i Hrvatske na prekogranični seminar, koji će biti održan od 21. do 28. avgusta 2016. u rumunskom mestu Michelsberg (Cisnadioara).  Rok prijave: 30. jun 2016.

Dragi nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" organizuje uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika, u okviru kog će biti obuhvaćene sledeće teme: Komunikacija, učenje kroz praksu, pevanje i sviranje muzičkih instrumenata u nastavi nemačkog jezika. Učesnici će imati mogućnost da govore nemački jezik, razmene svoja iskustva i da sa ekspertima razmene aktuelne informacije vezana za nastavu nemačkog jezika.   

Preliminarni program

Molimo nastavnike, koji sviraju neki od muzičkih instrumenata, da ga ponesu na seminar.

Putovanje je organizovano, a putni troškovi, kao i troškovi boravka nastavnika (ishrana i noćenje) se finansiraju iz bužetskih sredstava SR Nemačke kao i iz sredstava Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg.  

Prijavni formular za učešće u ovom seminaru ćete naći ovde. U slučaju većeg broja prijava, bićemo prinuđeni da izvršimo izbor među prijavljenim kandidatima. Molim Vas da nam dostavite ispunjen prijavni formular najkasnije do utorka, 30. juna 2016. putem pošte ili maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard", Matije Gupca bb, 25000 Sombor
Tel./Fax: +381 25 431 870; E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju!

Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika u Rumuniji

Vrh