Stipendija jezičkog boravaka u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg 20. jun do 23. jul 2016.

Kalendar

Stipendija jezičkog boravka ima cilj da zbliži mlade iz evropskih zemalja, kao i da podstakne negu nemačkog jezika i kulture u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Stipendija se finansira iz budžeta vlade Savezne Republike Nemačke i Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Virtemberg. Udruženje Švaben Internacional je zaduženo za organizaciju i realizaciju stipendije. Stipendisti za vreme boravka u Nemačkoj pohađaju gimnaziju u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg i žive u porodicama svojih domaćina.

 

Upoznavanje naroda Evrope

Razumevanje među narodima, tolerancija i međusobno uvažavanje se ne podrazumevaju, već se oni na vreme moraju iskusiti da bi bili usvojeni u model ponašanja. Internacionalni susreti mladih pružaju mogućnosti, kroz koja se ova iskustva mogu steći. Mladi u Evropi moraju da nauče da razmišljaju i postupaju „evropski", kako bi zajednički mogli kreirati svoj „evropski dom".  

 

Jačanje jezičke kompetencije i karaktera mladih

Onaj ko uči strani jezik će na govornom području tog jezika naučiti mnogo toga, što se ne može preneti u nastavi stranog jezika. Praktičnom vežbom poboljšava se razumevanje i izražavanje na stranom jeziku. Svakodnevni jezik okruženja i svakodnevnica u porodici domaćina je drugačija, tako da stipendisti moraju prihvatiti nove životne navike. U takvom okruženju se susreću sa  predrasudama drugih, a bore se i sa svojima.

Internacionalni programi za mlade omogućavaju usvajanje interkulturalnih sposobnosti. Prevazilaženje različitosti i borba za položaj, nepodređivanje drugima, a ni borba za prevlast, su svakako izazovi, koji se moraju usvojiti.

 

Stipendija pokriva sledeće troškove

  • Osiguranje (zdravstveno, za slučaj nesreće kao i obavezno osiguranje). Osiguranje zaključuje Udruženje Švaben Internacional;
  • Troškove putne mesečne karte u Nemačkoj;
  • Putne troškove odlaska u porodice iz Štutgarta i povratka u Štutgart;
  • Višednevni boravak u Štutgartu (troškove noćenja u omladinskom domu, ishranu, kulturni program i dvodnevnu radionicu).

Troškove putovanja između Srbije i Nemačke stipendisti snose sami.

 

Dalje informacije

- Pismo direktorima gimnazija i predmetnim nastavnicima

- Pismo roditeljima

- Kratak opis sa programom

- Napomene

- Prijavni formular

Konkursna dokumentacija, kompletno popunjena i potpisana, mora najkasnije do 31. januara 2016. biti poštanskim putem dostavljena na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard", Matije Gupca bb, 25000 Sombor

Za dalje informacije: Tel/Fax. 025-43 18 70, Email: st.gerhard@mts.rs

Nepotpuna prijavna dokumentacija kao i one koje ne ispunjavaju zadate kriterijume neće biti uzete u obzir.

Stipendija jezičkog boravaka u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg  20. jun do 23. jul 2016.

Vrh