Poseta masovnim grobnicama u Kruševlju i Gakovu

Kalendar

U utorak, 29. oktobra 2013. članovi Udruženja su posetili masovne grobnice u Kruševlju i Gakovu i položili vence. I ove kao i ranijih godina, članovi Udruženja su o prazniku Svih Svetih odali počast svojim nakon Drugog svetskog ratu stradalim sugrađanima i rođacima.

Poseta masovnim grobnicama u Kruševlju i Gakovu

Vrh