Prijava ispita

DaF

Prijava za ispit je jednostavna. Za prijavu je neophodno da u Ispitnom TestDaF centru, u kojem želite da polažete ispit, predate sledece dokumente:

-        Ispunjen prijavni formular - Prijavni formular cete dobiti u ispitnom centru, ali ga možete preuzeti ovde.

Napomena: Prijavni formular ispunite pažljivo i citko, najbolje štampanim latinicnim pismom. Ukoliko svoje ime morate navesti odredenim pismom, koristite za Vašu zemlju oficijelna transkripciona pravila. Upotrebite istu transkripciju Vašeg imena kako je ono navedeno i u Vašoj putnoj ispravi, kako bi se izbegle nedoumice kod prilaganja svedocanstva.

-        Potpisanu izjavu o "Pravilima o polaganju ispita" ("Regeln für Prüfungsteilnehmende"), koju možete skinuti ovde.

-        važecu putnu ispravu

Obratite pažnju na rokove za prijavljivanje na ispit. Prijavljivanje se mora okoncati cetiri do šest nedelja pre ispitnog termina. Prijave putem elektronske pošte nece biti prihvacene.  

Ukoliko niste u mogucnosti da prisustvujete ispitu, svoju prijavu za polaganje ispita možete povuci sve do poslednjeg dana prijavnog roka. Povlacenje prijave mora da bude saopšteno pismenim putem TestDaF-Institutu u Bohumu. Molimo Vas da za povlacenje Vaše prijave koristite sledeci formular.  

Ako se odjavite pre isteka prijavnog roka, bice Vam vracen iznos koji ste uplatili za ispit. Ispitni centar u ovakvim slucajevima može zadržati maksimalno 20% uplacenog iznosa.

Ukoliko se odjavite po isteku prijavnog roka, nadoknada za polaganje ispita Vam nece biti refundirana.

Vrh