Dva lica iste sudbine: Društveni i politički život nemačke zajednice u Vojvodini između dva svetska rata

U saradnji sa depandansom Gradskog Muzeja Sombor, Muzejem Podunavskih Švaba HUN Gerhard je realizovao u četvrtak, 23. Maja 2024. godine četvrto predavanje iz serijala Dva lica iste sudbine.

Gostujući predavač je prof. dr Mihael Antolović, redovni profesor za modernu istoriju na Pedagoškom fakultetu, Univerzitet Novi Sad, predstavio je u svom predavanju različite aspekte društvenog i političkog suživota Podunavskih Švaba sa drugim narodima u period između dva svetska rata. Pri tome je istakao važnost uloge različitih medija na nemačkom jeziku, što je doprinelo interesanoj diskusiji i potrebom za dodatnim informacijama.publike.

Realizacija projekta je omogućena iz budžeta SR Nemačke, a naredno predavanje na temu Sudbina Podunavskih Švaba u delima Nenada Novaka Stefanovića je zakazano nakon letnje pauze za četvrtak, 24. oktobar 2024. u Muzeju Podunavskih Švaba, Zmaj Jovina bb, Sombor.

Vrh