Izabrano novo predsedništvo Udruženja Podunavskih Švaba u Kanadi

Kalendar

Nakon tragične smrti Georga Kraehlinga, dosadašnjeg predsednika Podunavskih Švaba u Kanadi, 17. aprila 2021. godine je izabrano novo predsedništvo Udruženja Podunavskih Švaba u Kanadi, čiji je novi predsedik g. Glen Herold. Pored pomenutog novoizabranog predsednika, predsedništvo čine sledeće osobe: potpredsednik Šajen Kertes, sekretar Nil Hofman, Peter Speckner je odgovoran za finansije, Elizabet O`Rajli preuzela je oblast kulturne delatnosti, Šajla Herold oblast rada sa mladima, dok je Anne Marie Ofner odgovorna za ženska pitanja.

HUN „Gerhard" želi novom predsedništvu puno uspeha i Božji blagoslov u zalaganju za dobrobit zemljaka u Kanadi.

Izabrano novo predsedništvo Udruženja Podunavskih Švaba u Kanadi

Vrh