Jednogodišnja obuka na polju projektnog menadžmenta za mlade

Kalendar

Udruženje Nemaca "Gerhard" raspisuje jednogodišnju obuku za rad na upravljanju projektima u oblasti kulture i obrazovanja, za motivisane mlade osobe sa znanjem nemačkog jezika, tokom koje će imati priliku da steknu svoja prva profesionalna iskustva. Rok prijave: 20. mart 2021.
Od januara 2006. godine HUN „Gerhard" iz Sombora uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba nemačke Savezne države Baden-Virtemberg nudi mladima mogućnost da kroz jednogodišnju saradnju na projektima u Udruženju steknu praksu na polju projektnog menadžmenta. Glavni zadatak praktikanta je doprinos povećanju transparentnosti rada nemačke nacionalne zajednice.
Stručna praksa nudi mogućnost poboljšanja aktivnog znanja nemačkog jezika, kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti projektnog menadžmenta. Praktikant će iskusiti rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, realizaciju, obračun, izrada strategije u vezi odnosa sa javnošću itd.).  
Nakon jednogodišnje prakse praktikant je obavezan da podnese izveštaj o svom radu. Udruženje mu na osnovu toga izdaje uverenje o novostečenim veštinama.

Opis posla:
•    Trajanje: 1 april 2021. - 31. mart 2022.
•    Broj radnih sati: 40 sati nedeljno
•    Honorar: 250,00 € mesečno 

Opis zadataka:
•    Podrška pri organizaciji i realizaciji tekućih projekata Udruženja
•    Realizacija neophodnih mera za podizanje transparentnosti i javnog nastupa organizacija nemačke nacionalne zajednice (izrada web stranice i sl.)
•    Koordinacioni zadaci vezani za umrežavanje organizacija nemačke nacionalne zajednice na teritoriji Vojvodine (sastanci, izrada zajedničkog kalendara manifestacija itd.)

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
•    dobro do odlično znanje nemačkog jezika
•    završen fakultet ili stručna škola
•    odlično poznavanje rada na računaru
•    odlično poznavanje rada u Microsoft Office programima (Word, Excel  itd.)
•    poželjno poznavanje Adobe CS-a i CMS-a 
•    razvijene komunikacione veštine, otvorenost, fleksibilnost
•    starosna granica: između 20 - 30 godina

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:
•    Tabelarni CV na nemačkom jeziku
•    Motivaciono pismo na nemačkom jeziku
Ukoliko smo uspeli da Vas zainteresujemo, a ispunjavate uslove za stručnu praksu kod nas, molimo Vas da dostavite gore navedene dokumente najkasnije do subote, 20. marta 2021. godine elektronski, poštom ili lično na sledeći kontakt:

HUN „Gerhard"
Matije Gupca bb
SRB-25000 Sombor
Tel: +381 (0)25 43 18 70
E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Jednogodišnja obuka na polju projektnog menadžmenta za mlade

Vrh