Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika"

Kalendar

Poštovani nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika pod nazivom: „Dramska pedagogija u jezičkoj nastavi."

Uz pomoć metoda dramske pedagogije podstiče se usvajanje stranog jezika kroz timski rad i aktivnu upotrebu jezika. Učenici razvijaju sopstvene strategije za prevazilaženje grešaka i podstiče se njihova moć pretstavljanja i mašte. Povezivanjem naučenog sa osećanjima istovremeno se jača komunikativna kompetencija učenika.

Seminar će realizovati dr Mirona Stănescu und dr Kata-Szilvia Bartalis, Odsek za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija.

Seminar će obuhvatiti sledeće teme:

  • Plesni izraz i pozorište pokreta
  • Biografsko pozorište
  • Rad sa maskama
  • Jačanje govornih kompetencija u dramsko-pedagoškom radu
  • Estetsko i dramsko-pedagoška obrada teksta
  • Kreativne metode pisanja
  • Režiranje

Cilj seminara je da pruži nastavnicima nove instrumente za rad i motivaciju učenika.

Preliminarni program:

četvrtak, 10. maj    Dolazak učesnika; početak seminara  
petak, 11. maj        Celodnevni seminar
subota, 12. maj      Celodnevni seminar
od 16 časova         Učešće na 3. Letnjem festivalu nemačke nacionalne zajednice
nedelja, 13. maj      Seminar; Odlazak učesnika u poslepodnevnim časovima

Seminar će biti održan u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard" u Somboru. Za učešće nastavnika nije predviđena kotizacija, međutim putni troškovi padaju na njihov teret. Troškove ishrane i noćenja pokriva Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg. 

Prijavni formular za učešće na ovom seminaru ćete naći ovde. U slučaju većeg broja prijava, bićemo prinuđeni da izvršimo izbor među prijavljenim kandidatima. Molim Vas da nam dostavite ispunjen prijavni formular najkasnije do ponedeljka, 30. aprila 2018. putem pošte ili maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"
Matije Gupca bb
25000 Sombor
Tel: +381 25 431 870
E-Mail: st.gerhard@mts.rs

 

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju!

Prekogranični seminar „Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika

Vrh