Raspisan konkurs za program hospitovanja

Kalendar

Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) je raspisao konkurs za program hospitovanja namenjen onima koji se angažuju u okviru udruženja, saveza i redakcija nemačkih nacionalnih zajednica, a žele da razviju i usavrše svoja znanja i veštine u oblastima menadžmenta u kulturi, obrazovanja mladih i medija.

Stipendija traje tri do šest nedelja, za vreme kojih se hospitant individualno upoznaje sa najboljim primerima tematske prakse u prekograničnim udruženjima nemačkih nacionalnih zajednica.

Prednosti Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa)

  • Jednokratna stipendija za troškove tokom boravka i putovanja, u visini od 1.250,00 EUR - 1.660,00 EUR( u zavisnosti od zemlje) za boravak od 6 nedelja
  • Organizacijska podrška tokom stažiranja, kao i podrška u odabiru odgovarajuće institucije za hospitovanje
  • Dvodnevna obuka u Štutgartu za sve učesnike programa hospitovanja
  • Evaluacija i razgovor nakon završetka programa hospitovanja

Uslovi za prijavu

  • Podnosilac zahteva treba da je aktivan u udruženju, asocijaciji, uredništvu ili bilo kojoj vrsti organizacije nemačke nacionalne zajednice iz sledećih zemalja: Poljska, Rumunija, Srbija, Češka Republika, Mađarska, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Estonija, Letonija, Litvanija ili jedna od zemalja ZND.
  • Podnosilac zahteva je obavezan da navede oblast u kojoj želi da unapredi svoje veštine, neophodne za realizaciju nekog projekta ili uopšteno za profesionalizaciju rada u instituciji nemačke nacionalne zajednice.
  • Podnosilac zahteva poseduje preporuku od institucije nemačke nacionalne manjine i ima odlično poznavanje nemačkog jezika, kao i praktično iskustvo u planiranju i realizaciji omladinskih, kulturnih ili medijskih projekata
  • Institucija - domaćin treba da bude institucija nemačke nacionalne zajednice ili da joj je oblast rada nemačka nacionalna manjina. U slučaju konkretnih kvalifikacionih projekata, koji se mogu realizovati samo van institucije nemačke nacionalne manjine, moguće je realizovanje programa hospitacije u drugoj instituciji kulturnog, medijskog ili omladinskog rada.

Da biste se prijavili, pošaljite ispunjen prijavni obrazac  na dialoge@ifa.de

Više informacija o programu možete pronaći ovde. Spisak mogućih institucija domaćina možete  pronaći ovde.

Rok za prijavu: 29. april 2018.

Raspisan konkurs za program hospitovanja

Vrh