Jednogodišnja praksa na polju projektnog menadžmenta za mlade

Kalendar

Od januara 2006. godine HUN „Gerhard" iz Sombora uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba nemačke Savezne države Baden-Virtemberg nudi mladima mogućnost da kroz jednogodišnju saradnju na projektima u Udruženju steknu praksu na polju projektnog menadžmenta. Glavni zadatak praktikanta je doprinos povećanju transparentnosti rada nemačke nacionalne zajednice.

Stručna praksa nudi mogućnost poboljšanja aktivnog znanja nemačkog jezika, kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti projektnog menadžmenta. Praktikant će iskusiti rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, realizaciju, obračun, izrada strategije u vezi odnosa sa javnošću itd.). 

Nakon jednogodišnje prakse praktikant je obavezan da podnese izveštaj o svom radu. Udruženje mu na osnovu toga izdaje uverenje o novostečenim veštinama.

Opis posla:

 • Trajanje: 12 meseci
 • Broj radnih sati: 40 sati nedeljno
 • Honorar: 250,00 € mesečno

 

Opis zadataka:

 • Izrada strategije za umrežavanje organizacija nemačke nacionalne zajednice sa teritorije AP Vojvodine
 • Realizacija neophodnih mera za podizanje transparentnosti i javnog nastupa organizacija nemačke nacionalne zajednice (izrada web stranice i sl.)
 • Koordinacioni zadaci vezani za umrežavanje organizacija nemačke nacionalne zajednice na teritoriji Vojvodine (sastanci, izrada zajedničkog kalendara manifestacija itd.)

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

Obavezni uslovi

 • dobro do odlično znanje nemačkog jezika
 • završen fakultet ili srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računaru: operativni sistem Windows i MS Office

 

Poželjni uslovi

 • odlično poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje CMS-a i CS-a
 • razvijene komunikacione veštine, otvorenost, fleksibilnost
 • starosna granica: između 20 - 35 godina

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:

 • Tabelarni CV na nemačkom jeziku
 • Motivaciono pismo na nemačkom jeziku

Ukoliko smo uspeli da Vas zainteresujemo, a ispunjavate uslove za stručnu praksu kod nas, molimo Vas da dostavite gore navedene dokumente elektronski, poštom ili lično na sledeći kontakt:

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Jednogodišnja praksa na polju projektnog menadžmenta za mlade

Vrh