Konkurs za stipendiju asistenta za kulturu u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Kalendar

Institut za odnose sa inostranstvom nudi stipendistima mogućnost da kroz saradnju u Udruženju učestvuju u programu „asistenat za kulturu“  i na taj način steknu praktična iskustva na polju menadžmenta u oblasti obrazovanja. Program traje 8 meseci. Stipendista će u Udruženju Nemaca „Gerhard" biti zadužen za jačanje oblasti  „Nemački u najranijem uzrastu“.

Opis Vaših zadataka:

 • Saradnja sa našim vaspitačima u pedagoškom radu
 • Razvoj našeg pedagoškog koncepta u oblasti „Nemački u najranijem uzrastu“
 • Planiranje i realizacija novih manifestacija tj. sopstvenih projekata na ovom polju 

Stipendista će tokom programa učestvovati na obuci organizovanoj od strane Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa) u Štutgartu. Osim toga, stipendisti su obezbeđene različite mogućnosti dalje kvalifikacije, te će njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno mentorski praćen.

Ova stipendija nudi mogućnost poboljšanja jezičkih veština stipendiste, kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti unapređivanja „Nemačkog kao stranog jezika u najranijem uzrastu“ i projektnih iskustava na polju obrazovanja. Stipendisti će sticati iskustva u međunarodnim okvirima, iskusiće rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima u izuzetno aktivnog nevladinoj organizaciji.   Kroz ova iskustva stipendisti će se upoznati sa kulturnom politikom SR Nemačke.

Profil kandidata:

 

 • Starosna granica: između 22 - 30 godina
 • Završen fakultet ili stručno usavršavanje u traženoj oblasti
 • Dobro do odlično znanje nemačkog jezika
 • Iskustvo u pedagoškom radu sa decom
 • Socijalna kompetencija
 • Razvijene sposobnosti komunikacije i rada u timu
 • Samoinicijativa i spremnost za dalju kvalifikaciju
 • Interesovanje za dugoročniji angažman u organizaciji

Nudimo Vam:

 • Stipeniju od 1. maja 2017. u trajanju od 8 meseci
 • Honorar: 30.000,00.- dinara/mesečno
 • Učešće na obuci sa kolegama/stipendistima u Štutgartu
 • Mogućnost učestvovanja u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili  mreža stručnih saradnika 

Ukoliko ispunjavate uslove za našu stipendiju, molimo Vas da nam dostavite Vaš tabelarni CV na nemačkom jeziku i motivaciono pismo na nemačkom jeziku najkasnije do 14. aprila 2017. godine elektronski, poštom ili lično neki od sledećih kontakata:

Udruženje Nemaca „Gerhard“

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel. +381 (0)25 43 18 70

E-pošta: st.gerhard@mts.rs

 

Konkurs za stipendiju asistenta za kulturu u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Vrh