Konkurs za praksu u Udruženju Nemaca „Gerhard“, Sombor Ifa – asistent za kulturu

Kalendar

Institut za odnose sa inostranstvom nudi mladima mogućnost da kroz saradnju u Udruženju steknu praksu na polju menadžmenta kulture. Stipendista će u Udruženju Nemaca „Gerhard" biti zadužen za jačanje i modernizaciju oblasti odnosa sa medijima i javnošću.

Opis zadataka:

 • Izrada novog koncepta komunikacije, materijala (npr. novog flajera), manifestacija i njihova primena
 • Obrada sadržaja, činjenica i novosti u i o Udruženju za medije i javnu prezentaciju
 • Uređenje internet stranice Udruženja i prezentacija Udruženja na socijalnim medijima (između ostalog facebook)

Stipendista će u tokom programa učestvovati na obuci organizovanoj od strane Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa) u Štutgartu. Osim toga, stipendisti su obezbeđene različite ponude dalje kvalifikacije, te će njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno mentorski praćen.

Ova stipendija nudi mogućnost poboljšanja jezičkih veština stipendiste, kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti odnosa sa medijima i javnošću kao i u oblasti projektnog menadženta na polju kulture. Stipendisti će sticati iskustva u međunarodnom okvirima, iskusiće rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, realizaciju, obračun, izrada strategije u vezi odnosa sa javnošću itd.).  Kroz ova iskustva stipendisti će se upoznati sa kulturnom politikom SR Nemačke.

Nudimo Vam:

 • Stipeniju u trajanju od 8 meseci: od 1. maja 2016
 • Honorar: 30.000,00.- dinara;
 • Seminar u Štutgartu;
 • Mogućnost učestvovanja stipendiste u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili  mreža stručnih saradnika;

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

Obavezni uslovi:

 • Dobro do odlično znanje nemačkog jezika;
 • Dobro do odlično usmeno i pismeno izražavanje na srpskom i nemačkom jeziku;
 • Završen fakultet ili stručno usavršavanje u oblasti žurnalistike;
 • Starosna granica: između 22 - 30 godina;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Samoinicijativa i spremnost za dalju kvalifikaciju

 

Poželjni uslovi:

 • Komunikativnost i sposobnost održavanja kontakata, umrežavanja;
 • Interes za dugoročniji angažman u instituciji;
 • Iskustvo u radu sa medijima i javnošću

 

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente: 

 • Tabelarni CV na nemačkom jeziku;
 • Motivaciono pismo na nemačkom jeziku.

 

Ukoliko ispunjavate uslove za stipendiju kod nas, molimo Vas da gore navedene dokumente dostavite najkasnije do 8. aprila 2016. godine elektronski, poštom ili lično na:

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Konkurs za praksu u Udruženju Nemaca „Gerhard“, Sombor Ifa – asistent za kulturu

Vrh