„Deutsch-Café“, 28. februar 2015., u 16 časova

Kalendar

Uz kafu/ čaj vežbajte nemački, prevaziđite barijere i isprobajte naučeno....Svako je dobrodošao!

Želimo svima koji uče nemački jezik i onima koji nemaju prilike da ga redovno upotrebljavaju pružiti mogućnost  da se upoznaju sa ljudima, koji svoje znanje žele da usavrše ili ga sačuvaju od zaborava. Pričajmo nemački uz opušteno druženje. Program će pratiti dve osobe, kojima je nemački maternji jezik.

Prvi sastanak : 28. februar 2015., u 16 časova u Udruženju Nemaca „Gerhard"

„Deutsch-Café“, 28. februar 2015., u 16 časova

Vrh