Kursevi / Kursevi za mlade (školarci)

Kursevi za mlade (školarci)

Kurs: Nemački kroz igru 1
Uzrast: Od 10 do 12 godina
Preduslovi: Bez predznanja ili minimalna znanja (A0 - A1.1)
Opis kursa: Nastavak za decu iz igraonice. 
Početni kurst za decu od 10 do 12 godina bez predzanja. Pristup učenju nemačkog jezika kroz igru uz vokabular primeren uzrastu. Uvod u pisanje
Cilj: Uvod u učenje jezika i njegova upotreba u igri.

Kurs: Nemački kroz igru 2
Uzrast: Od 10 do 12 godina
Preduslovi: Početnici sa predznanjima (A1.1-A1.2)
Opis kursa: Kurs za decu od 10 do 12 godina sa predznanjima. 
Proširivanje znanja i upotreba jezika kroz igru.
Cilj: Proširivanje znanja i upotreba nemačkog jezika na naprednijem nivou. 

Dopunska nastava - u skladu sa školskim programom

Partneri