Kursevi / Kursevi za decu

Kursevi za decu

Kursevi za decu

Kurs: Igraonica 1 za predškolsku grupu
Uzrast: Od 5 do 7 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Početni kurs uz igru, ples, muziku itd., za decu bez predznanja.
Cilj: Pristup učenju nemačkog jezika kroz igru.

Kurs: Igraonica 2
Uzrast: Od 8 do 10 godina
Preduslovi: Bez predznanja
Opis kursa: Početni kurs uz igru, ples, muziku itd. za decu bez predznanja
Cilj: Pristup učenju nemačkog jezika kroz igru, praktičnu upotrebu osnovnih jezičkih konstrukcija.

Partneri