2. Sastanak buduće generacije Radne Grupe Podunavskih Švaba Austrije, 24. - 26. 02. 2023.

Vrh