Jednogodišnja stipendija u oblasti kulture i projektnog menadžmenta

Kalendar

Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard“ (HUN „Gerhard“) raspisuje jednogodišnju stipendiju za motivisane mlade sa znanjem nemačkog jezika, koji žele da se obuče za rad u oblasti kulture i projektnog menadžmenta. U okviru stipendije ćete imati mogućnost za sticanje iskustva u oblasti kulture i nevladinog sektora. Rok prijave je do nedelje, 21. avgusta 2022.

HUN „Gerhard" je nevladina, neprofitna organizacija, koja realizuje manje projekte u okviru redovne delatnosti, ali i one u saradanji sa lokalnim partnerima, partnerima na nacionalnom i internacionalnom nivou, a najčešće sa partnerima iz zemalja nemačkog govornog područja. Cilj stipendije je da stipendiste osnaži za planiranje, organizovanje i realizaciju projekata.

Šta ćete naučiti?

Stipendija nudi mogućnost poboljšanja aktivnog znanja nemačkog jezika, kao i sticanje iskustava u oblasti kulture i projektnog menadžmenta. Stipendista će se kroz rad u timu upoznati sa različitim fazama upravljanja projektima (pisanje zahteva za finansiranje projekata, priprema i realizacija projekata, finansiranje, razvoj PR strategije itd.). Kroz ovu delatnost stipendista se upoznaje sa kulturnom politikom Savezne Republike Nemačke i ima mogućnost usavršavanja ili sticanja novih veština u okviru nacionalnih/internacionalnih obuka i seminara. Nakon jednogodišnje obuke stipendista je u obavezi da podnese izveštaj o svom radu, na osnovu kojeg mu HUN „Gerhard“ izdaje uverenje o stečenim iskustvima. 

Opis posla:

Trajanje: 12 meseci (početak od 1. septembra 2022.) 

Broj radnih sati: 40 sati nedeljno

Radno mesto: Sombor

Honorar: 300,00 € mesečno

 

Opis zadataka:

Komunikacija i odnosi sa javnošću (lokalni, nacionalni, internacionalni mediji i socijalne mreže) 

Saradnja u tekućih projekata: rezervacija smeštaja, organizacija putovanja, ishrane, kurseva, prezentacije itd.  

Koordinacija umrežavanja organizacija nemačke nacionalne zajednice (organizacija sastanaka i izrada jedinstvenog kalendara manifestacija, itd. )

 

Uslovi prijave:

dobro do odlično znanje nemačkog jezika

završena srednja škola, apsolvent ili završeni fakultet 

odlično poznavanje rada na računaru

odlično poznavanje rada u Microsoft Office programima (Word, Excel itd.)

razvijene komunikacione veštine, otvorenost, fleksibilnost

starosna granica: između 18 - 30 godina

 

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:

Tabelarni CV na nemačkom jeziku

Motivaciono pismo na nemačkom jeziku

 

Ukoliko smo uspeli da Vas zainteresujemo, a ispunjavate uslove za dobijanje stipendije, molimo Vas da gore navedene dokumente dostavite najkasnije do nedelje, 21. avgusta 2022. godine elektronski, poštom ili lično na sledeći kontakt:

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

 

Stipendija je omogućena uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba nemačke Savezne države Baden-Virtemberg.

Jednogodišnja stipendija u oblasti kulture i projektnog menadžmenta

Vrh