Konkurs: stipendija ifa-asistenta sa ciljem „Podrška nemačkoj zajednici u Srbiji kroz projekte vezane za popis stanovništva i izbore Nacionalnog saveta“, jul – decembar 2022.

Kalendar

Udruženje Nemaca, pod uslovom odobrenja projektnih sredstava, raspisuje stipendiju Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa), u trajanju od pet meseci, namenjenu mladima između 22 i 30 godina, koji žele da sakupe praktična iskustva u oblasti PR-a (odnosa sa javnošću). Stipendista će u okviru svog angažovanja u Udruženju raditi na razvijanju i publikaciji reklamnih materijala vezanih sa projekte podrške popisa stanovništva i izbora Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine kao i pružanju podrške članstvu za učešće na istima. Rok za prijavu je 13. jul 2022.

Opis zadataka:

 • PR za tekuće programe npr. dan otvorenih vrata
 • Izrada reklamnih materijala i njihova publikacija
 • Izrada video materijala
 • Telefonsko i pismeno obaveštavanje članstva Udruženja
 • Podrška u registraciji članstva
 • Grafička obrada podataka

Stipendista će tokom programa učestvovati na online obuci organizovanoj od strane Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa). Osim toga, stipendisti su obezbeđene različite mogućnosti dalje kvalifikacije, te će njen/njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno mentorski praćen.

Stipendija nudi mogućnost aktivne primene znanja nemačkog jezika kao i sticanje profesionalnih iskustava u oblasti PR-a (odnosa sa javnošću). Stipendista će za vreme svog angažovanja steći iskustva u međunarodnim okvirima, iskusiće rad u timu i upoznaće se sa svim etapama rada na projektima u izuzetno aktivnoj nevladinoj organizaciji. Kroz ova iskustva stipendista će se upoznati sa jednim od aspekata kulturne politike SR Nemačke.

Profil kandidata:

 • Starosna granica između 22 i 30 godina
 • Dobro ili vrlo dobro znanje nemačkog jezika
 • Dobro razvijena sposobnost pismene formulacije na srpskom i nemačkom jeziku
 • Pripadnost nemačkoj nacionalnoj zajednici (poželjno)
 • Interes za dugoročnije angažovanje u okviru organizacije (poželjno)
 • Odgovarajuća srednja stručna sprema i/ili akademsko obrazovanje (poželjno) - student/apsolvent
 • Prethodna iskustva na polju rada u odnosima sa javnošću (poželjna)
 • vrlo dobre IT veštine
 • Razvijene komunikacione veštine
 • Samoinicijativa i spremnost za dalju kvalifikaciju
 • Sposobnost za rad u dinamičnom okruženju, fleksibilnost i timski duh

 

Nudimo Vam:

 • Stipendiju od 1. avgusta 2022. u trajanju od 5 meseci
 • Honorar: ca. 35.000,00.- dinara/mesečno
 • Dalje kvalifikacije (online), pod uslovom odobrenja projektnih sredstava
 • Mogućnost učestvovanja u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili  mreža stručnih saradnika
 • Mentorstvo kroz saradnju sa kolegama u Udruženju
 • Mogućnost delimičnog rada od kuće (Homeoffice) i na sopstvenom radnom mestu u  prostorijama Udruženja

 

Ukoliko smo Vas uspeli zainteresovati za saradnju u motivisanom timu, radujemo se Vašoj prijavi i molimo Vas da nam najkasnije do 13. jula 2022. godine elektronski, poštom ili lično dostavite Vaš tabelarni CV na nemačkom jeziku i motivaciono pismo na nemačkom jeziku na neki od sledećih kontakata:

 

Udruženje Nemaca „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel. +381 (0)25 43 18 70

e-pošta: st.gerhard@mts.rs

 

 


Vrh