Jednogodišnja praksa u oblasti upravljanja projektima za mlade

Kalendar

Pozivamo motivisane mlade sa znanjem nemačkog jezika, koji žele da kroz saradnju u Udruženju, u internacionalnoj atmosferi, steknu svoja prva profesionalna iskustva u radu na projektima iz oblasti obrazovanja i kulture. Rok prijave je do  nedelje, 27. marta 2022. 

HUN „Gerhard" je nevladina, neprofitna organizacija, koja kroz svoju redovnu delatnost realizuje manje projekte u okviru rada Udruženja, ali i sa lokalnim partnerima, različitim partnerima na nacionalnom i internacionalnom nivou, najčešće sa partnerima iz zemalja nemačkog govornog područja i okolnih zemalja. Od 2006. godine - uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba nemačke Savezne države Baden-Virtemberg omogućava mladima da kroz jednogodišnju saradnju na projektima  steknu praktična saznanja u oblasti upravljanja projektima.

Cilj obuke je da stipendiste obuči i osnaži za planiranje, organizovanje i realizaciju projekata.Šta ćete naučiti?Stručna praksa nudi mogućnost poboljšanja aktivnog znanja nemačkog jezika, kao i sticanje profesionalnih iskustava kroz saradnju sa partnerima, identifikaciju problema, pronalaženje mogućih rešenja za iste, pisanje zahteva za finansiranje projekta, njegovu realizaciju i dokumentaciju. Kroz širok aspekat delovanja stipendista se upoznaje sa kulturnom politikom Savezne Republike Nemačke i Srbije. Praksa istovremeno pruža mogućnost usavršavanja ili sticanja novih veština u okviru nacionalnih/internacionalnih obuka i seminara. Nakon jednogodišnje prakse stipendista  podnosi izveštaj o svom radu, na osnovu kojeg mu Udruženje izdaje uverenje o radnom iskustvu, koje može koristiti u svojoj daljoj karijeri. 

Opis posla:

 • Trajanje: 1. april 2022. - 1. april 2023. 
 • Broj radnih sati: 40 sati nedeljno
 • Honorar: 300,00 € mesečno

 

Opis zadataka:

 • Komunikacija i rad na odnosima sa javnošću (lokalni, nacionalni, internacionalni mediji i socijalne mreže) 
 • Saradnja na tekućim projektima Udruženja obrazovnog i kulturnog karaktera (organizacija obuka, seminara, programa za decu i mlade, izložbe, književne večeri, prekogranični kampovi i sl.)
 • Saradnja na tekućim programima Udruženja vezanim za umrežavanje organizacija nemačke nacionalne zajednice (organizacija sastanaka i održavanje web stranice)

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • dobro do odlično znanje nemačkog jezika
 • Student, završeni fakultet ili srednja stručna sprema
 • odlično poznavanje rada na računaru
 • odlično poznavanje rada u Microsoft Office programima (Word, Excel itd.)
 • poželjno poznavanje Adobe CS-a i CMS-a 
 • razvijene komunikacione veštine, otvorenost, fleksibilnost 
 • starosna granica: između 20 - 30 godina

 

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:

 • Tabelarni CV na nemačkom jeziku
 • Motivaciono pismo na nemačkom jeziku

 

Ukoliko smo uspeli da Vas zainteresujemo, a ispunjavate uslove za stručnu praksu kod nas, molimo Vas da dostavite gore navedene dokumente najkasnije do nedelje, 27. marta 2022. godine elektronski, poštom ili lično na sledeći kontakt:

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@mts.rs 

Jednogodišnja praksa u oblasti upravljanja projektima za mlade

Vrh