„Zajedno preko granica“ – online letnji kamp za mlade od 15. do 24. jula 2021.

Kalendar

Budi deo osmog online letnjeg kampa za mlade! Organizatori pozivaju četiri osobe iz Srbije, u uzrastu između 14 i 18 godina, koje žele da unaprede svoje medijske kompetencije,  da se upoznaju sa evropskim vrednostima, da ostvare prekogranična poznanstva sa vršnjacima i da poboljšaju znanje nemačkog jezika.  Prijava je do 07.07.2021. 

Institut za Odnose sa Inostranstvom (ifa) i Goethe-Institut (GI) virtuelno organizuju ove godine, u saradnji sa Krovnom organizacijom nemačkih udruženja Republike Češke osmi internacionalni letnji kamp na nemačkom jeziku za mlade pripadnike nemačke nacionalne zajednice, sa prostora jugoistočne, srednjeistočne i istočne Evrope.

Ciljevi letnjeg kampa su:

         - Poboljšanje znanja nemačkog jezika kod učesnika

         - Unapređenje medijske pismenosti učesnika

     - Upoznavanje sa vrednostima i aktuelnim temama vezanim za kreiranje zajedničkog života na teritoriji Evrope: demokratska participacija, sloboda izražavanja mišljenja, socijalni angažman, participacija civilnog društva, uloga medija, popularizam, migracija, različitost

          - Bavljenje pitanjem sopstvenog identiteta i istorije

          - Jačanje socijalnih kompetencija

Kamp će okupiti ukupno 63 mladih, u uzrastu od 14 do 18 godina, koji su na neki način povezani sa nemačkom nacionalnom zajednicom.

Koncept letnjeg kampa koncipiran je u tri faze:

  • 1. tzv. faza prisustva: 2-3 dana vebinara sa vođama radionica (uvod u temu, metode rada itd.)
  • 2. kreativna faza: 5-6 dana za samostalnu izradu krajnjeg proizvoda (uz podršku vođa radionica) - u zavisnosti od teme, mladi rade u grupama i kroz međusobnu saradnju na kreiranju završnog produkta kampa.
  • 3. prezentacija / „završno veče" - prezentacija rezultata u okviru veće, za publiku otvorene, onlajn završne manifestacije.

Pored vođa radionica, u realizaciju kampa je uključen/a koordinator, kome su povereni organizacioni zadatci i on predstavlja kontakt osobu za tehnička pitanja.

Učesnici se mogu odlučiti za učešće u jednoj od pet radionica na sledeće teme: telo kao scena - zvučna umetnost i radio predstava - pozorište potpuno drugačije - laboratorija vizuelnih medija - pozorište, pokret, komedija! Više informacija o radionicama možete naći ovde

Jezik letnjeg kampa je nemački, minimalno neophodni nivo znanja nemačkog jezika učesnika je A2.

Uslovi za prijavu:

  • Mladi u uzrastu između 14 i 18 godina
  • Poznavanje nemačkog jezika: minimalno A2 nivo
  • Ograničen broj mesta za učesnike po zemljama učesnicama: za Srbiju je rezervisano 4 učesnička mesta

Kotizacija za učešće: Učešće u letnjem kampu je ove godine besplatno.

Odustanak od učešća je moguć samo uz valjan razlog i uz odgovarajuće obrazloženje. Nemačka nacionalna zajednica vodi računa o tome da, uz ispunavanje kriterijuma poznavanja nemačkog jezika, kandidati koji se prvi put prijavljuju na kamp ima prednost u odnosu na kandidate koji su već učestvovali prethodnih godina.  

Prijava:

Mladi se mogu prijaviti za onlajn letnji kamp do 07.07.2021. Za prijavu je neophodno dostaviti ispunjen prijavni formular na jedan od sledećih kontakata:

Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard "

Leonore Grottker

E-adresa: grottker@ifa.de

Tel / faks: +381638169747 (Viber, WhatsApp)

Kontakt osoba: Leonore Grottker (menadžerka za kulturu)

 

„Zajedno preko granica“ – online letnji kamp za mlade od 15. do 24. jula 2021.

Vrh