TERMIN PROMENJEN: Prekogranični seminar „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi“ za nastavnike nemačkog jezika

Kalendar

Poštovani nastavnici nemačkog jezika, 

Udruženje Nemaca „Gerhard“ uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika pod nazivom: „Pozorišna pedagogija u nastavi stranog jezika“.

Pozorišnim komadima je (takođe) mesto u učionici, jer bavljanje pozorišnom pedagogijom pozitivno utiče na razvoj ličnosti učenika kao i na komunikativne kompetencije učenika prilikom usvajanja stranog jezika. 

Glavni cilj savremene nastave nemačkog kao stranog jezika je dostizanje datog nivoa komunikativne kompetencije učenika. Za to je neophodno da im se pruže različite mogućnosti za upotrebu jezika koji usvajaju. Ulazak u fiktivni svet pozorišne pedagogije odražava se pozitivno na usvajanje stranog jezika, jer učenici kroz pozorišnu pedagogiju uče da, na stranom jeziku, spontano reaguju u novonastalim situacijama.   

Seminar će realizovati dr Mirona Stănescu i docent Dajana Dociu sa Odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija.

U okviru ovogodišnjeg seminara učesnici će se upoznati sa SAFARI-modelom od dr Gabriele Czerny. Ovaj model predstavlja didaktičko-metodičku strukturu za rad u oblasti pozorišne pedagogije. Koncept se sastoji od šest elemenata, koji uključuju lični, socijalni i estetski razvoj učenika. Suština SAFARI-modela je razvijanje sposobnosti izražavanja i kreativnosti učenika. Učesnici će se u okviru upoznati sa svih šest elemenata SAFARI-modela.  

Cilj seminara je da pruži nastavnicima nove instrumente za rad i motivaciju učenika. 

 

Preliminarni program:

četvrtak, 23. jul Dolazak učesnika; početak seminara  

petak, 24. jul Celodnevni seminar

subota, 25. jul Celodnevni seminar

Učešće na 5. Letnjem festivalu nemačke nacionalne zajednice (od 16 časova)

nedelja, 26. jul Seminar; Odlazak učesnika u poslepodnevnim časovima 

 

Seminar će biti održan u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard“ u Somboru. Za učešće nastavnika nije predviđena kotizacija, međutim putni troškovi padaju na njihov teret. Troškove ishrane i noćenja pokriva Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg.  

Online prijavni formular za učešće na ovom seminaru ćete naći ovde. Rok prijave je do popunjavanja raspoloživih mesta, a najkasnije do srede, 15. jula 2020.

Molim Vas da obratite pažnju da zbog aktuelne situacije sa pandemijom virusa COVID-19, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara. To se pre svega odnosi na slučajeve usled kojih realizacija istog neće biti moguća npr. kod zatvaranja granica ili pooštravanja mera vezanih za ograničavanje broja okupljanja. Prijavljani kandidati će usled ovakvih promena o istom biti blagovremeno obavešteni.   

Za sva dalja pitanja Vam rado stojimo na raspolaganju na sledeće kontakte: 

Udruženje Nemaca „Gerhard“

Matije Gupca bb

25000 Sombor

Tel: +381 25 431 870

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

TERMIN PROMENJEN: Prekogranični seminar „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi“ za nastavnike nemačkog jezika

Vrh