Prekogranični seminar: Pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog jezika

Kalendar

Poštovani nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika pod nazivom: „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi."

Pozorišnim komadima je (takođe) mesto u učionici, jer bavljanje pozorišnom pedagogijom utiče na razvoj ličnosti učenika kao i na komunikativne kompetencije učenika prilikom usvajanja stranog jezika.

Glavni cilj savremene nastave nemačkog kao stranog jezika je dostizanje datog nivoa komunikativne kompetencije učenika. Za to je neophodno da im se pruže različite mogućnosti za upotrebu jezika koji usvajaju. Ulazak u fiktivni svet pozorišne pedagogije odražava se pozitivno na usvajanje stranog jezika, jer učenici kroz pozorišnu pedagogiju uče da, na stranom jeziku, spontano reaguju u novonastalim situacijama.  

Seminar će realizovati dr Mirona Stănescu und dr Kata-Szilvia Bartalis, Odsek za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija.

Seminar će obuhvatiti sledeće teme:

  • Estetsku i obradu pesama metodama pozorišne pedagogije
  • Komponovanje pesama
  • Jačanje govornih kompetencija kroz metode pozorišne pedagogije
  • Improvizacija
  • Režiranje

Cilj seminara je da pruži nastavnicima nove instrumente za rad i motivaciju učenika.

 

Preliminarni program:

četvrtak, 20. jun           Dolazak učesnika; početak seminara 

petak, 21. jun               Celodnevni seminar

subota, 22. jun             Celodnevni seminar

od 16 časova               Učešće na 3. Letnjem festivalu nemačke nacionalne zajednice

nedelja, 23. jun             Seminar; Odlazak učesnika u poslepodnevnim časovima

 

Seminar će biti održan u prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard" u Somboru. Za učešće nastavnika nije predviđena kotizacija, međutim putni troškovi padaju na njihov teret. Troškove ishrane i noćenja pokriva Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg. 

Prijavni formular za učešće na ovom seminaru ćete naći ovde. Rok prijave je do popunjavanja raspoloživih mesta, a najkasnije do petka, 7. juna 2019. Za prijavu Vas molimo da nam dostavite ispunjen prijavni formular putem elektronske pošte na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard"

Matije Gupca bb

25000 Sombor

Tel: +381 25 431 870

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

 

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju!

Prekogranični seminar: Pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog jezika

Vrh