Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika: Muzika i igra u nastavi nemačkog jezika

Kalendar

Dragi nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba Savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični seminar za petnaest nastavnika nemačkog jezika iz Hrvatske, Rumunije i Srbije, pod nazivom Muzika i igra u nastavi nemačkog jezika. Realizacija ovog seminara je poverena dr Mironi Stănescu i dr Kati-Szilviji Bartalis sa Odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija, zatim Anegret Feder, muzičkom pedagogu, i Geroldu Hermanu, saradniku centra za obuku nastavnika na nemačkom jeziku Medijaš, Rumunija.  

Seminar obrađuje teme:

  • Praktične primene jezičkih vežbi i igara za primenu u nastavi nemačkog jezika
  • Razmena i razvoj ideja za adaptaciju istih na sopstveni ciljnu grupu

Ciljna grupa:

Nastavnici nemačkog jezika iz Srbije, Hrvatske i Rumunije, angažovani u nižim razredima osnovne škole.

Okvirni program: 

Nedelja, 1.7. Polazak u ranim jutarnjim časovima, dolazak učesnika do 18.00 časova i početak seminara 

Subota, 7.7. Odlazak učesnika nakon doručka u 10.00 časova 

Nastavnici će, od Centra za obuku nastavnika na nemačkom jeziku Medijaš, Rumunija, dobiti uverenje o učešću na seminaru.  

Mesto održavanja seminara:

Poiana Galdei, Pension Floare de Colţ. Putovanje je organizovano i putne troškove, troškove ishrane i noćenja preuzima Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg.  Učesnici preuzimaju na svoj teret troškove putovanja do mesta organizovanog transporta.

Prijavni formular za učešće u ovom seminaru ćete naći ovde. U slučaju većeg broja prijava, bićemo prinuđeni da izvršimo izbor među prijavljenim kandidatima. Molim Vas da nam dostavite ispunjen prijavni formular najkasnije do utorka, 15. maja 2018. putem pošte ili maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard", Matije Gupca bb, 25000 Sombor
Tel./Fax: +381 25 431 870; E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju! 

  Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika: Muzika i igra u nastavi nemačkog jezika

Vrh