Jednokratna novčana nadoknada nemačke vlade za bivše logoraše i radnike na prinudnom radu nemačkog porekla

Kalendar

Parlament SR Nemačke je na predlog Vlade SR Nemačke 27. novembra 2015. godine doneo odluku o isplati jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500 EUR svim osobama koje pripadaju nemačkoj nacionalnoj zajednici koje su bile na prisilnom radu ili u logoru tokom i nakon Drugog svetskog rata.

 

Ovog meseca je Služba državne uprave SR Nemačke (BVA) objavila uputstva i potrebne obrasce za postupak podnošenja zahteva u ovom slučaju na sledećem linku: www.bva.bund.de/zwangsarbeiter

 

Besplatno se mogu skinuti sledeći potrebni obrasci:

1.       ANTRAGSFORMULAR - Zahtev za nadoknadu

2.       ADZ - ANERKENNUNGSRICHTLINIEN - Uputstvo o uslovima za sticanje prava na nadoknadu

3.       MERKBLATT - Uputstvo za podnešenje zahteva

4.       VOLLMACHTSFORMULAR - Formular za punomoć pri zastupanju osobe koja traži nadoknadu

 

Pored ovih obrazaca, potrebno je spremiti i sledeću dokumentaciju:

1.       Dokument o pripadnosti nemačkoj nacionalnoj zajednici

2.       Dokument gde piše vreme koliko ste bili u logoru ili na prinudnom radu u jednom od logora za Nemce nakon Drugog svetskog rata

 

Primanje naknade se odnosi na lica nemačke nacionalne pripadnosti koja su bila u logoru ili na prisilnom radu u periodu od 01.09.1939. do 01.04.1956. godine.

Pravo na podnošenje zahteva imaju isključivo osobe koje su lično bile zatvorene u logoru, te zakonski naslednici (bračni drug ili deca) ukoliko je lice koja je bila u logoru ili na prisilnom radu preminula nakon 27.11.2015. godine. Pravo na naknadu nije nasledno, tako da se ne može ostvariti ukoliko je lice preminulo pre 27.11.2015. godine, odnosno pre donošenja odluke Nemačkog saveznog parlamenta.

 

Za pomoć prilikom ispunjavanja zahteva na nemačkom jeziku Vam stojimo na raspolaganju svaki radni dan od 10-13 časova na broj telefona 025/ 431 - 870 ili možete doći lično u naše Udruženje, ulica Matije Gupca bb u Somboru.

 

 

Jednokratna novčana nadoknada nemačke vlade za bivše logoraše i radnike na prinudnom radu nemačkog porekla

Vrh