Jednogodišnja praksa na polju menadžmenta kulture

Kalendar

Od januara 2006. godine HUN „Gerhard" iz Sombora uz prijateljsku podršku Fondacije za kulturu podunavskih Švaba pokrajine Baden-Virtemberg nudi mladima mogućnost da kroz jednogodišnji rad na projektima u Udruženju steknu praksu na polju menadžmenta kulture.

Praktikanti će u HUN „Gerhard"-u imati mogućnost da usavrše znanje i upotrebu nemačkog jezika, te da steknu profesionalna iskustva na polju menadžmenta kulture. Praktikanti će sticati iskustva u međunarodnom okvirima, radiće u timu i imaće priliku da se upoznaju sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, samu realizaciju, obračun, izrada završne dokumentacije itd.). Kroz ova iskustva praktikanti će se upoznati sa politikom SR Nemačke u oblasti kulture.

Nakon jednogodišnje prakse praktikant je obavezan da napiše izveštaj o svom radu. Svaki praktikant dobija nakon završetka prakse uverenje o novostečenim znanjima.

Nakon apsolvirane prakse u našem Udruženju praktikanti imaju mogućnost da se prijave za stipendije daljeg usavršavanja na ovom polju u ustanovama nemačke nacionalne manjine u okolnim zemljama (Kulturni centar Temišvar ili Pečuj) ili da sarađuju u nekoj od organizacija u Nemačkoj. 

Opis posla:

Trajanje: 1. novembar 2015. - 31. oktobar 2016.
Broj radnih sati: 40 sati nedeljno
Honorar: 200,00 € mesečno

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

        dobro do odlično znanje nemačkog jezika

        završen fakultet ili stručna škola

        odlično poznavanje rada na računarima

        poželjno je iskustvo u volonterskom angažmanu u oblasti rada sa mladima ili kulture

        starosna granica: između 21 - 30 godina

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente:

        Tabelarni CV na nemačkom jeziku

        Motivaciono pismo na nemačkom jeziku

Ukoliko ispunjavate uslove za praktikum kod nas, molimo Vas da gore navedene dokumente najkasnije do petka, 16. oktobra 2015. godine elektronski, poštom ili lično na sledeći kontakt:

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Jednogodišnja praksa na polju menadžmenta kulture

Vrh