Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika

Kalendar

Dragi nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" organizuje uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika, u okviru kog će biti obuhvaćene sledeće teme: Komunikacija i konfliktne situacije kao i Dramska pedagogija u nastavi nemačkog jezika.

Preliminarni program:

22. avgust          

Polazak grupe u jutarnjim časovima

Dolazak u Sibiu (Hermannstadt) oko 18 časova (večera i noćenje u Evangelističkoj Akademiji Transilvanije)

23. avgust          

Polazak za Sadovu nakon doručka

Dolazak u Sadovu u večernjim časovima - smeštaj u dvo- i trokrevetnim sobama pansiona Pensiunea dor de munte 

24.-26. avgust    

Radionica Komunikacija i konflikte situacije pod rukovodstvom Klemensa Vagnera iz Internacionalne Akademije Berchtesgadener Land

U okviru radionice će biti obrađene sledeće teme:Osnove komunikacije, modeli komuniciranja;Primenjena komunikacije u školi; Uzroci za konflikte;Dijagnoza konflikata i stilovi kolnflikata; Konfliktne situacije u primeni

26.-28. avgust    

Radionica dramske pedagogije pod rukovodstvom dr Mirone Stanesku i Kate-Silvije Bartalis (Univerzitet Cluj-Napoca)

29. avgust - Obilazak kulturnih znamenitosti i oproštajno veče

30. avgust - Polazak grupe za Sibiu/Hermannstadt (večera i noćenje  u Evangelističkoj Akademiji Transilvanije)

31. avgust - Polazak za Sadovu nakon doručka

Putovanje je organizovano i puntne, troškove ishrane i noćenja preuzima Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba pokrajine Baden-Vitemberg.  Ručak u Sadovi za vreme trajanja seminara preuzimaju učesnici o sopstvenom trošku.

Prijavni formular za učešće u ovom seminaru ćete naći ovde. U slučaju većeg broja prijava, bićemo pinuđeni da izvršimo izbor među prijavljenim kandidatima. Molim Vas da man dostavite ispunjen prijavni formular najkasnije do ponedeljka, 15. juna 2015. putem pošte ili maila na sledeći kontakt:

Udruženje Nemaca „Gerhard", Matije Gupca bb, 25000 Sombor
Tel./Fax: +381 25 431 870; E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Za sva dalja pitanja Vam stojimo rado na raspolaganju!

Prekogranični seminar za nastavnike nemačkog jezika

Vrh