Konkurs za Ifa – asistenta za kulturu: Praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Kalendar

Institut za odnose sa inostranstvom nudi mladima mogućnost da kroz saradnju u Udruženju steknu praksu na polju menadžmenta kulture.

Stipendista će u Udruženju Nemaca „Gerhard" biti zadužen za razvoj strategije za rad sa mladima. Pri tome je njegov zadatak da aktivira mlade, kako bi se oni uključili u aktivnosti  Udruženja.

 

Opis zadataka:

-          Akviza učesnika projekta „Otvorena zona" (uključujući i postojeće grupe mladih u Udruženju)

-          Poboljšanje prezentacije omladinske grupe

-          Izrada jedinstvenog imidža „corporate design" za i u timu sa omladinskom grupom

 

Stipendista će u toku programa imati obezbeđen uvodni sastanak sa kolegama iz drugih zemalja, zatim različite ponude dalje kvalifikacije, te će njegov rad u planiranju i realizaciji projekata biti individualno mentorski praćen.

Ova stipendija nudi mogućnost poboljšanja jezičkih veština stipendiste, kao i razvijanje kompetencija rada u timu i prevazilaženje konfliktnih situacija.  Stipendisti će sticati iskustva u međunarodnom okvirima, iskusiće rad u timu upoznaće se sa svim etapama rada na projektima (pisanje zahteva, priprema realizacije projekata, realizaciju, obračun, izrada strategije u vezi odnosa sa javnošću itd.).  Kroz ova iskustva stipendisti će se upoznati sa kulturnom politikom SR Nemačke.

 

Nudimo Vam:

-      Stipendiju u trajanju od 8 meseci: od 4. maja 2015
-      Honorar: ca. 30.000,00.- dinara;
-      Uvod stipendista kroz zajednički sastanak sa Institutom za odnose sa inostranstvom;
-      Individualna ponuda daljih kvalifikacija za stipendistu;
-      Mogućnost učestvovanja stipendiste u daljim programima Instituta za odnose sa inostranstvom kao što su program menadžera za kulturu ili  mreža stručnih saradnika;

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

-      odlično znanje nemačkog jezika;
-      praktično iskustvo  u planiranju i realizaciji projekata u oblasti rada sa mladima, kulture ili medija;
-      odlično poznavanje rada na računaru;
-      završen fakultet ili stručna škola;
-      interes za dugoročniji angažman u instituciji;
-      starosna granica: između 22 - 30 godina;

 

Za Vašu prijavu nam dostavite sledeće dokumente: 

-      Tabelarni CV na nemačkom jeziku;
-      Motivaciono pismo na nemačkom jeziku.

 

Ukoliko ispunjavate uslove za stipendiju kod nas, molimo Vas da gore navedene dokumente dostavite najkasnije do 28. aprila 2015. godine elektronski, poštom ili lično na:

 

 

HUN „Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

Tel: +381 (0)25 43 18 70

E-Mail: st.gerhard@open.telekom.rs

Konkurs za Ifa – asistenta za kulturu: Praksa u Udruženju Nemaca „Gerhard“

Vrh