Pilot projekat: „Avantura: Nemački!

Kalendar

Poštovani direktori škola,

Poštovani predmetni nastavnici,

Fondacija za kulturu Podunavskih Švaba nemačke pokrajine Baden-Vitemberg već dugi niz godina finansira projekte vezane za negu nemačkog jezika. Neki od tih projekata su internacionalni kampovi na nemačkom jeziku za učesnike iz Hrvatske, Mađarske, Nemačke Rumunije i Srbije.

Iz tog iskustva i zbog velikog interesovanja učenika uvideli smo potrebu za organizacijom daljih kampova, kako bi učenicima nemački jezik učinili atraktivnijim i pomogli im da na zabavan način prevaziđu jezičke barijere. Osim toga, cilj projekta je da kod učenika poboljšamo govorne kompetencije kao i kompetencije razumevanja stranog jezika.

Projekat, koji želimo da realizujemo u saradnji sa Pedagoškim Fakultetom Vajngarten, nastavnicima nemačkog jezika i Vašom školom se sastoji iz tri faze: 

1. Obuka nastavnika nemačkog jezika (16.- 21. februara 2015.);

2. Realizacije kampa (24. - 28. avgusta 2015.);

3. Evaluacije i planiranja projekta za narednu školsku godinu (29.-30.avgust 2015.)

Obaveze škole, koja bude želela da učestvuje u projektu, odnose se samo na stavljanje postojeće infrastrukture na raspolaganje.

Ukoliko Vas zanimaju detaljnije informacije o našoj ponudi, možete ih naći u ovde.

Za učešće u ovom projektu neophodno je da prijavite Vašu školu i da se prijave nastavnici nemačkog jezika, koji žele da učestvuju. Za realizaciju projekta u 2015. godini biće izabrana jedna osnovna škola i osam nastavnika nemačkog jezika, koji će u toku godine usko sarađivati sa kolegama i studentima Pedagoškog Fakulteta Vajngarten na realizaciji projekta.

U narednoj godini je planirana organizacija jednog kampa, a prednost imaju škole u kojima se izučava nemački jezik kao prvi strani jezik, ali i one sa velikim brojem učenika, koji ovaj jezik izučavaju. Realizacija ovog programa planirana je za period od tri godine, ali  narednim godinama postoji mogućnost uključivanja daljih škola u ovaj program. Želja nam je da u narednim godinama razvijemo ovaj projekat i omogućimo njegovu realizaciju svim zainteresovanim školama. 

Molimo Vas da Vaše ispunjene i potpisane prijave za učešće Vaše škole / nastavnika nemačkog jezika na ovom projektu poštanskim putem dostavite najkasnije do 22. januara 2015. na sledeću adresu:

HUN „Gerhard", Matije Gupca bb, 25000 Sombor

Za sva dalja pitanja Vam Gabrijela Bogisic (st.gerhard@open.telekom.rs) i Kristina Matschke M.A. (matschke@ph-weingarten.de) sa Pedagoškog Fakulteta u Vajngartenu, SR Nemačka stoje rado na raspolaganju!

S poštovanjem,

 

Gabrijela Bogišić

Humanitarno Udruženje Nemaca "Gerhard"

Matije Gupca bb

25000 Sombor

Tel/Fax: +381 (0)25-43 18 70

Email: st.gerhard@open.telekom.rs

Web: www.gerhardsombor.org

Pilot projekat: „Avantura: Nemački!

Vrh