Izložba: „Diktatura i demokratija u eri ekstrema. Odblesci istorije Evrope u 20. veku“

Kalendar

Istorijski arhiv Sombor, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki" i Udruženje Nemaca „Gerhard" u saradnji sa Ambasadom SR Nemačke 

priređuju u utorak, 18.11.2014. u 13 časova u Dečjem odeljenje Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki" u Somboru

Izložbu: „Diktatura i demokratija u eri ekstrema. Odblesci istorije Evrope u 20. veku"

Izložbu otvaraju: Gospođa Inge Erler
1. sekretar
Kultura i štampa
Ambasade SR Nemačke - Beograd
i
Docent Dr Mihael Antolović
Profesor Pedagoškog fakulteta Sombor

Izložba je otvorena od 18.11. do 02.12. 2014. godine.

Ulaz je slobodan

Izložba: „Diktatura i demokratija u eri ekstrema. Odblesci istorije Evrope u 20. veku“

Vrh