Seminar pozorišne pedagogije

Kalendar

Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard“ je organizovalo u saradnji sa organizacijom Evropski kulturni krug (EKULT) uz potporu Fondacije za kulturu Podunavskih Nemaca pokrajine Baden-Virtemberg iz Nemačke po četvrti put Letnje škole sa temom „dramatizacija u nastavi nemačkog jezika“za vaspitače i nastavnike nemačkog jezika.

Obuka se sastojala od dve letnje škole, održane od 28.-31. avgusta 2013. u Varaždinu, Hrvatska sa temom „O istraživanju za komad...“ i od 11. – 14. Septembra 2013. u Somboru sa temom „....i na pozornici – ali malo drugačije“. Seminar su  realizovale gospođica Mahela Vidner (Mahela Wiedner) i gospođa Stela Sefrid (Stella Seefried), iskusni dramski pedagozi iz Nemačke.

U prvom delu seminara, učesnici su naučili kako da izvrše istraživanje za određenu temu i kako da dobijene informacije filtriraju, sortiraju, ocene i pravilno upotrebe za scensko izvođenje. U okviru ove letnje škole, učesnici seminara su savladali tehnike improvizacije i performativnog prikaza. Na kraju seminara učesnici su zapisali rezultate svog četvorodnevnog rada i pripremili tekst koji je poslužio kao osnova za dalji rad na seminaru u Somboru. 

Drugi deo seminara se sastojao od scenskog prikaza teksta koji su učesnici napisali na seminaru u Varaždinu. Učesnici su u okviru seminara vežbali pravilnu upotrebu  tela,  glasa, muzike, koreografije i maski u scenskom izvođenju. Na kraju seminara su izveli ovaj pozorišni komad pred publikom

Seminar pozorišne pedagogije

Vrh