Kursevi / Prijava

Prijava

Ovde možete ispuniti online prijavu:

1. Deca predškolskog uzrasta

2. Deca i mladi (školski uzrast)

3. Odrasli

Dodatne informacije možete dobiti svaki radni dan između 10 i 13 časova na broj telefona 025 431 870 ili putem mejla dvgerhard@gmail.com

Prilikom formiranja grupa ćete biti kontaktirani na Vaše telefonske kontakte od strane naših saradnika.  

Partneri