Svetski dan izbeglica

Povodom Svetskog dana izbeglica 20. juna 2023. HUN„Gerhard“ učestvovao je, zajedno sa drugim organizacijama u Somboru, u akciji „Radimo zajedno“ koju je organizovala Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice u Republici Srbiji i Komesarijat za izbeglice i migracije u Republici Srbiji. Akciji ulepšavanja prostora u prihvatnom centru grada Sombora zajedno sa izbeglicama koje tamo žive, pridružili su se volonteri našeg udruženja i bili aktivni u grupi sakupljanja smeća u šumi oko prihvatnog centra. Druge grupe su zasadile drveće i cveće kao i sveže ofarbali klupe i zidove. Svi uključeni su potom posetili izložbu u centru i učestvovali u kratkoj radionici. U ovoj akciji učestvovale su i sledeće organizacije: Grad Sombor, Javno komunalno preduzećem „Čistoća”, Srednja poljoprivredno-prehrambena škola, Pedagoški fakultet Sombor, Somborski edukativni centar, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Udruženje policajaca i građana „Bezbedna zajednica” iz Novog Sada.

Vrh