„Europa leben- Wandel gestalten!“ - letnji kamp za mlade od 30. jula 2019. do 11. avgusta 2019. godine u Rumuniji

Kalendar

Letnji kamp za mlade nemačke nacionalne zajednice sa prostora Centralnoistočne, Jugoistočne i Istočne Evrope, od 30. jula 2019. do 11. avgusta 2019. u Rumuniji

Rok prijave: 15.04.2019.

Goethe-Institut (GI) u Rumuniji i Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) organizuju, u saradnji sa Forumom nemačke nacionalne zajednice u Rumuniji i Krovnom organizacijom omladinskih organizacija nemačke nacionalne zajednice u Rumuniji, šesti internacionalni letnji kamp na nemačkom jeziku za mlade u uzrastu od 14 do 17 godina.

Omladinski kamp će biti održan od 30. jula 2019. (dan dolaska u kamp) do 11. avgusta 2019. (dan odlaska iz kampa) u Casa Jakab Antal u Miercurea-Ciuc (Rumunija).

Ciljevi letnjeg kampa su:

Poboljšanje znanja nemačkog jezika kod učesnika
Unapređenje medijske pismenosti učesnika
Upoznavanje sa vrednostima i aktuelnim temama vezanim za kreiranje zajedničkog života na teritoriji Evrope: demokratska participacija, sloboda izražavanja mišljenja, socijalni angažman, participacija civilnog društva, uloga medija, popularizam, migracija, različitost
Bavljenje pitanjem sopstvenog identiteta
Jačanje socijalnih kompetencija

Kamp će okupiti ukupno 80 mladih, u uzrastu od 14 do 17 godina, zainteresovanih za kulturu nemačke nacionalne zajednice.

Program letnjeg kampa se sastoji od nastave nemačkog jezika kroz rad na projektu i učešća u radionicama u okviru kojih će učesnicima biti prenete metodičke i sadržinske kompetencije. Mladi će biti podeljeni u pet grupa koje će voditi po jedan nastavnik nemačkog jezika i jedan referent. Na kraju letnjeg kampa, sve grupe će prezentovani rezultate svojih projekata.

U okviru kampa mladima stoje na raspolaganju razni kulturni i sportski sadržaji, koji će upotpuniti internacionalni karakter programa.

Uslovi za prijavu:

Starost: 14-17 godina
Poznavanje nemačkog jezika: minimalno A2 nivo; radni jezik kampa je nemački

Kotizacija za učešće: 100,00 EUR po učesniku/ci

Prijava:

Za mlade iz Srbije predviđeno je ukupno 5 mesta za učešće. Za prijavu je potrebno da pošaljete ispunjen Prijavni formular, najkasnije do 15.04.2019. na sledeću adresu:

Deutscher Verein „Gerhard"

HUN "Gerhard"

Matije Gupca bb

SRB-25000 Sombor

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

Tel/Fax: +381- 25 43 18 70

Kontakt osoba: Sara Delinger (Menadžer za kulturu - Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa)

„Europa leben- Wandel gestalten!“ - letnji kamp za mlade od 30. jula 2019. do 11. avgusta 2019. godine u Rumuniji

Vrh