Zadaci i ciljevi

O nama

KucaDugorocni cilj naše organizacije je da se razvije u kulturni centar, koji bi delovao na podrucju negovanja nemackog jezika, tradicionalne kulture podunavskih Švaba i savremene kulture zemalja nemackog govornog područja. Osim toga, posredovanje izmedu organizacija i institucija u Srbiji sa istima u zemljama nemackog govornog podrucja takode smatramo za jedan od važnih zadataka Udruženja.


- Očuvanje nacionalnog identiteta i jezika
- Višestrani kulturni program
- Širenje ekumenizma (katoličke, evangelisticke, reformatske i pravoslavne vere)
- Seminari, unapredivanje nemačkog jezika u predškolskim ustanovama i školama
- Postavljanje biblioteke sa „Kutkom za učenje nemačkog jezika" (sa modernim materijalima koji olakšavaju učenje jezika)
- Kontakt i posredovanje izmedu regiona nemačkog govornog područja (Nemačka, Austrija i druge evropske regije) i Srbije u pitanjima vezanim za nemačke škole, fakultete, institucije i organizacije, kao i industriju, trgovinu i marketing.

 

Vrh